Esperi jatkaa muutostaan – tavoitteenamme on olla toimialan laatujohtaja

18.9.2019

Käynnistimme alkuvuodesta Esperillä mittavat kehitystoimet. Tavoitteenamme on paitsi kehittää omaa toimintaamme, myös muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä kaikkialla Suomessa.

Laatu ja henkilöstön hyvinvointi ovat kehitystoimiemme pääasialliset kohteet. Laadun kokeminen, tekeminen ja mahdollistaminen ovat ytimessä, kun kehitystoimia arvioidaan. Olemme ylpeitä tekemästämme työstä, joka ei ole missään nimessä vielä valmis, mutta jonka vaikutuksia voi jo nähdä. Oman kehitystyön ja seurannan lisäksi myös viranomaiset ovat tarkastaneet yhdeksän kymmenestä hoivakodistamme tämän vuoden aikana.

Alle olemme koonneet yhteen tietoa kehitystoimien edistymisestä. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin asian tiimoilta.

Johtamisen kehittäminen

Vuoden 2018 lopussa valmistuneeseen henkilöstöstrategiaamme nojautuen, olemme määrittäneet arvojemme mukaisen johtamisen kriteerit ja viemme niitä parhaillaan käytäntöön. Olemme muun muassa uusineet esimiesperehdytystä ja -ohjeistusta sekä lisänneet koulutusta ja tukea. Työturvallisuus on nimetty yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteistamme ja olemme laatineet henkilöstön työhyvinvointi- ja työturvallisuussuunnitelman. Tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia, jotta vähennämme henkilöstön vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja.

Jotta yksiköiden esimiehillä jäisi enemmän aikaa henkilöstön johtamiseen ja laadun varmistamiseen, yksiköiden esimiesten toimenkuviin on tehty tarkennuksia.   Käytännössä tämä näkyy siten, että hallintoon käytettävää aikaa on nostettu vähintään 51 %:iin ja isoissa yksiköissä jopa 100 %:iin asti.  Uudet toimenkuvat ovat tulleet voimaan kesäkuussa 2019 ja niiden käytäntöön vientiä tuetaan parhaillaan kaikissa 250 yksikössämme.

Tärkein merkki meille tehtyjen muutosten myönteisestä vaikutuksesta on se, että yksiköiden vastuuhenkilöiden vaihtuvuus on kääntynyt laskuun samoin kuin sairauslomien määrä. Olemme myös saaneet palautetta työtyytyväisyyden positiivisesta kehityksestä. Täsmennettyjen roolien ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa jatketaan tiiviisti syksyn 2019 aikana.

Merkittävä määrä lisärekrytointeja

Päätös siirtää yksikön vastuuhenkilön työaikaa enemmän henkilöstön työn, laadun ja hyvinvoinnin johtamiseen ja työhyvinvoinnin varmistamiseen yksiköissä loi osaltaan tarvetta lisärekrytointeihin. Vaikka alalla on yleisesti nyt hankala rekrytointitilanne, olemme solmineet tämän vuoden aikana noin 1500 uutta työsuhdetta.

Kuluneen vuoden aikana jo 90 % Esperin ikäihmisten hoivakodeista on tarkastettu lupien ja sopimusten osalta. Tämän lisäksi olemme itse arvioineet kevään aikana asukkaidemme todellista hoivan tarvetta ja nostaneet keskimääräistä mitoitustamme 0,57 (tammikuu 2019) 0,59 keskimääräiseen mitoitukseen (heinäkuu 2019).

Seuraamme jatkuvasti hoitajamitoitustamme ja vastuullisen sopimisen periaatteidemme mukaisesti tulemme varmistamaan, että mitoitus vastaa asukkaiden tosiasialliseen hoivan tarpeeseen myös tulevaisuudessa.

Panostuksia koulutukseen ja perehdyttämiseen

Käynnistimme toukokuussa yhdessä Omnian kanssa hoiva-avustajan koulutusohjelman, jolla pyrimme osaltamme ratkaisemaan paitsi koko alaa vaivaavaa työvoimapulaa. Näin tarjoamme myös lisää matalamman kynnyksen väyliä siirtyä hoiva-alalle.

Hoiva-avustajan koulutusohjelma on saanut osallistujilta positiivista palautetta, ja Esperi on tehnyt päätöksen laajentaa koulutusohjelmaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Pirkanmaalla käynnistämme lisäksi vielä tämän syksyn aikana rekrytointikoulutuksen työttömille työnhakijoille. Myös nykyisen henkilöstön perehdytystä ja koulutusmahdollisuuksia on lisätty.

Tavoitteena alan paras hoiva ja palvelu

Se, että asukkaamme saavat hyvää ja laadukasta hoitoa, on oikeutus koko toiminnallemme. Oman laatutoimintamme kirittämiseksi olemme perustaneet kaksi laatuun keskittyvää työryhmää: Laaturyhmän ja Laatuforumin.

Laaturyhmä on koottu Suomen parhaimmista hoivatyön asiantuntijoista. Laaturyhmä aloitti työnsä toukokuussa ja sitä johtaa vanhustenhoidon asiantuntija, geriatrian professori Jaakko Valvanne. Laaturyhmän tehtävä on toimia riippumattomana Esperin työn laadun arvioijana. Laaturyhmän työn etenemistä voi seurata Esperin nettisivujen kautta.

Laatuforum on pysyvä sisäinen laatutyömme elin, johon on koottu edustajia työntekijöistä, asukkaiden omaisista sekä Esperi-konsernin hallinnosta. Forumin kautta työntekijät ja omaiset pääsevät vaikuttamaan laatumme kehitykseen ja valvontaan.

Otamme vuoden 2019 aikana käyttöön uuden laatuindeksin, jonka avulla voimme jatkossa seurata laatutavoitteidemme toteutumista asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden, hoivan teknisen laadun sekä hoivan vaikuttavuuden kautta. Näitäkin laatuun liittyviä tietoja tullaan julkaisemaan jatkossa myös nettisivuillamme. Näin toimintamme muuttuu entistäkin läpinäkyvämmäksi.