Esperi käynnistää hoiva-avustajien koulutukseen tähtäävän yhteistyön Omnian kanssa

27.3.2019

Esperi ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kouluttaa työvoimapulasta kärsivälle hoiva-alalle uusia työntekijöitä sekä vahvistaa ja kehittää Esperin henkilökunnan osaamista.

Ensimmäisenä osana Esperin ja Omnian välistä yhteistyötä käynnistetään toukokuussa pääkaupunkiseudulla oppisopimuskoulutus, jonka kautta on mahdollista kouluttautua hoiva-avustajaksi. Hoiva-avustajat ovat tärkeä apu vanhus-, vammais- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden avustavissa tehtävissä. He eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä eivätkä itsenäisessä terveydenhuoltoalan koulutusta vaativassa hoitotyössä.

Esperin henkilöstöjohtaja Maria Pajamo korostaa, ettei oppisopimuskoulutuksen tarkoitus ole hakea säästöjä vaan madaltaa kynnystä alasta kiinnostuneille ja ratkaista alan työvoimapulaa. 

”Hoitajapulan helpottaminen on hyvin keskeinen asia koko hoivan laadun ratkaisemisessa. Haluamme tällä yhteistyösopimuksella olla ratkaisemassa tätä haastetta”, tiivistää Maria Pajamo.

Myös Omnialle yritysten työvoiman saatavuus ja ammattitaito on keskeinen tavoite, jolla varmistetaan yritysten kilpailukyky.

”Nykyiset koulutusrakenteet ja -muodot mahdollistavat alalle tulon lyhyempien koulutusten kautta, jonka jälkeen osaamistaan voi täydentää kokonaisiksi tutkinnoiksi. Tällaiset koulutuspolut ja yhteistyömallit rakennamme nyt yhteistyössä Esperin kanssa”, kertoo Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

Ohjelma laajenee valtakunnalliseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan sosiaali ja terveyspalvelualan työvoiman tarve kasvaa noin 109 000 henkilön verran vuoteen 2030 mennessä. Työvoimapula on jo nyt todellinen ja alueellisesti jopa erittäin haastava.

Esperi aikoo laajentaa koulutusohjelmansa tulevaisuudessa koko maata koskevaksi. Jatkosuunnitelmissa on toteuttaa mm. rekrytoivia koulutuksia.

”Tavoitteenamme on käynnistää loppuvuodesta rinnalle rekrytointikoulutusohjelma työttömille työnhakijoille. Jatkamme ja vahvistamme samanaikaisesti oman henkilöstömme osaamisen kehittämistä”, Maria Pajamo kertoo.

Lisäksi Esperi sitoutuu työllistämään kaikki halukkaat, jotka suorittavat koulutuksen menestyksekkäästi.

”Toivomme, että mahdollisimman moni hoiva-avustajan koulutuksen läpikäynyt jatkaisi lähihoitajaksi ja tarjoamme tähän mahdollisuuden. Päätös on tietysti henkilön itsensä”, Maria Pajamo päättää.

Lisätietoja

Esperin haastattelupyynnöt, 010 408 7000, media@esperi.fi
Omnia, Riikka-Maria Yli-Suomu, liiketoimintajohtaja, 050 348 6544, riikka-maria.yli-suomu@omnia.fi
Esperin kaikki avoimet työpaikat ja uusimmat tiedot koulutuksista: 
https://ura.esperi.fi/