Esperi kehitti täysin uudenlaisen mittariston tiedolla johtamiseen hoiva-alalla

31.5.2021 | Tiedote

Esperi on ottanut käyttöön uuden mittariston, jonka avulla se voi arvioida kotejaan kokonaisvaltaisesti asukasturvallisuuden, henkilöstön, talouden ja hoivan näkökulmasta.

Turvallinen koti -mittaristo auttaa esimiehiä kokonaisvaltaisella tiedolla johtamisessa: parantamaan ja kehittämään kotien toimintaa sekä ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita visualisoimalla työtä kokonaisvaltaisesti.  

Mittaristo on uusi  ja vie tiedolla johtamisen Esperissä aivan uudelle tasolle. Se on erityislaatuinen myös siitä näkökulmasta, että se on rakennettu Esperin uuden strategian pohjalta.

”Mittaristoa voi ajatella vaikkapa auton koetauluna, jossa nopeusmittaria katsomalla ei huomata, että bensatankki tyhjenee tai moottori ylikuumenee. Tarvitaan siis kokonaisnäkemystä”, Esperin laatujohtaja Eeva Ketola toteaa.

Mittaristo yhdistää tietoa monesta yrityksemme eri tietojärjestelmästä ja tarjoaa esimiehille yhden ruudun näkymällä koottua tietoa johtamisen tueksi.

”Turvallinen koti –mittariston avulla varmistamme, että jokainen asukas saa hyvän, turvallisen ja laadukkaan hoivan. Mittariston avulla ennakoimme riskitekijöitä ja korjaamme ne ajoissa”, Eeva Ketola toteaa.

Mittariston avulla pääsee nopeasti kiinni juurisyihin ja sen avulla voi tunnistaa kehityskohteet ja suunnata apu oikeisiin kohteisiin.

”Mittaristo nostaa yksikön entistä matalammalla kynnyksellä sisäisen kehittämisen kohteeksi, mutta sitä ei pidä pelästyä. Tämä tarkoittaa vain, että ennaltaehkäisemme mahdollisesti tulevaisuudessa riskitekijöiksi muodostuvat asiat ajoissa.”

Mittaamme strategiaamme

Toiminnan tarkastelusta ja riskien kartoittamisesta tulee entistä objektiivisempaa, toistettavampaa ja läpinäkyvämpää. Raportti toimii pohjana ja perustietona laadusta käytävään keskusteluun ja tiedolla johtamiseen niin yksikön päälliköille, aluepäälliköille kuin liiketoimintajohdolle. Mittaristoa kehitetään jatkuvasti käyttökokemusten pohjalta.

Turvallinen koti- mittaristokokonaisuus koostuu neljästä Esperin strategisesta painopisteestä Hyvä työ (40%, henkilöstömittarit), Hyvä hoiva (30%, työprosesseihin liittyvät mittarit), Hyvä elämä (20%, asukkaan ja hänen läheistensä tyytyväisyys, sekä kunta-asiakkaan näkemys) sekä tuottavuuteen liittyvä Hyvä talous (10%). Näistä kaikista kategorioista on olemassa useita mittareita ja kokonaismittariin kumuloituu mittariston painopisteiden perusteella koostuva kokonaisriski.

Miten mittaristo syntyi?

Mittaristo syntyi tanskalaisen meta-analyysin pohjalta, jossa tutkijaryhmä oli koonnut ja analysoinut tietoja, joiden tiedettiin vaikuttavan palvelujen toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että työtyytyväisyydellä, selkeillä työprosesseilla ja työhyvinvoinnilla on suora yhteys asiakastyytyväisyyteen ja jopa tuottavuuteen. 

Tuloksia ja mittauskohteita sovellettiin hoiva-alalle ja Esperin strategialähtöiseksi. Työryhmässä on ollut mukana Antti Kievari, Olli Lahdensuo, Tero Kukkola (eCraft), Sebastian Knight, Aki Virtanen, projektipäällikkönä Eeva Ketola sekä ohjausryhmässä Stefan Wentjärvi ja muu johtoryhmä. Kommentoimassa ovat olleet koko Esperin laatufunktion ydintiimi, liiketoimintajohtajat sekä HR.

Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi