Esperi Koti Yhteiselon toiminta lakkaa

5.5.2020

Esperi Koti Yhteiselo on tuottanut Helsingin Ruskeasuolla lyhytaikaisasumista, tilapäishoitoa ja asumisharjoittelua liikuntavammaisille, kehitysvammaisille tai muunlaista erityistukea tarvitseville lapsille ja nuorille vuodesta 2018. 
 
Yhteiselon asiakasmäärät ovat laskeneet ja kodin toiminta on kannattamatonta. Koronaepidemiasta johtuen koti on ollut suljettuna ja Esperi on tehnyt päätöksen olla avaamatta kotia enää uudestaan.
 
”Ymmärrämme, että tilapäishoidon lakkaaminen vaikeuttaa Yhteiselon asiakkaiden arkea ja olemme pahoillamme siitä. Toivomme, että erityisryhmien palvelut voisivat jossakin muodossa jatkua Yhteiselolta vapautuvissa tiloissa myös tulevaisuudessa”, toteaa Vesa Tornberg, Esperin kehitysvammaisten ja vammaisten palveluista vastaava aluepäällikkö.  
 
Mikäli vastaavanlainen toiminta Yhteiselon tiloissa ei enää jatkuisi, kodin nykyisille asiakkaille etsitään tarvetta vastaava uusi hoitopaikka muualta. Yhteiselossa työskentelevälle henkilöstölle Esperi tarjoaa uusia tehtäviä pääkaupunkiseudun muista kodeistaan.   

 

Lisätiedot: media@esperi.fi tai puh. 010 408 7000