Esperin muutostyöt etenevät

26.6.2019

Alkuvuoden aikana Esperi on tehnyt laajaa analyysia siitä, miten lisätä henkilöstön hyvinvointia ja mahdollistaa asukkaille laadukkaampi hoiva. Esperi on aloittanut mittavat kehitystoimet, joiden tarkoitus on kehittää sekä Esperin omaa toimintaa että muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä Suomessa kaikilla tasoilla. Muutostyö koskee yhteensä miltei 250 Esperin yksikköä ja 6300 työntekijää. Muutos vie aikaa, kehitystoimet etenevät kuitenkin suunnitellusti.

Näihin toimiin Esperi on jo tarttunut

Esperi on vakinaistanut ja kokoaikaistanut henkilöstöä, rekrytoinut satoja uusia hoitajia, lisännyt hoitotyössä avustavan henkilöstön määrää sekä ulkoisen tukityön osuutta yksiköissä. Esperi seuraa jatkuvasti hoitajamitoitustaan ja vastuullisen sopimisen periaatteiden mukaisesti tulee varmistamaan, että se vastaa asukkaiden tosiasialliseen hoivan tarpeeseen.

Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Esperissä on lisätty perehdyttämistä sekä koulutustarjontaa. Uusi työhyvinvointisuunnitelma kattaa mm. työturvallisuuden ja toimivan arjen lisäksi hyvän johtamisen. Esperissä on otettu käyttöön yhtenäiset johtamisen kriteerit, tarkennettu yksiköiden esimiesten toimenkuvia sekä kohdistettu esimiesten työaikaa enemmän henkilöstön ja laadun johtamiseen. Käynnissä olevilla prosessikehityshankkeilla Esperi aikoo saada yksiköiden arjen aiempaa toimivammaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Hoiva-alan työvoimapula on jatkuvasti kasvava haaste ja asiaa ratkaistakseen Esperi käynnisti toukokuussa hoiva-avustajan koulutusohjelman yhteistyössä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kouluttaa hoiva-alalle uusia työntekijöitä sekä vahvistaa ja kehittää nykyisen henkilöstön osaamista. Esperi tulee laajentamaan koulutusohjelmaa ensi syksynä. Lisää hoiva-avustajakoulutuksesta

Esperi haluaa varmistaa asukkailleen hyvän ja laadukkaan hoivan ja aikoo siksi kuulla laajasti eri sidosryhmiään. Tähän liittyen Esperi on perustanut kaksi laadun työryhmää: Laaturyhmän sekä Laatuforumin.

  1. Ulkoiseen Laaturyhmään on koottu Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita. Ryhmä aloitti työnsä toukokuussa ja sitä johtaa vanhustenhoidon asiantuntija, geriatrian professori Jaakko Valvanne. Laaturyhmän työn etenemistä voi seurata Esperin nettisivujen kautta.
  2. Laatuforum on jatkuva laatutyön elin, johon on koottu edustajia työntekijöistä, asukkaiden omaisista sekä Esperi-konsernin hallinnosta. Forumin kautta työntekijät ja omaiset pääsevät vaikuttamaan laatumme kehitykseen ja valvontaan.

Tänä vuonna käyttöön otettavan uuden laatuindeksin avulla Esperi voi jatkossa seurata laatutavoitteiden toteutumista asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden, hoivan teknisen laadun sekä hoivan vaikuttavuuden kautta. Laatuindeksin kehitys vie Esperin lähemmäksi tavoitetta tuottaa asukkailleen alan parasta hoivaa ja palvelua. 

Toimintansa läpinäkyvyyden lisäämiseksi Esperi tulee jatkossa julkaisemaan nettisivuillaan mm. laatuun, talouteen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä tietoja.