Esperin palvelut Valtiokonttorille jatkuvat Lounais-Suomessa

14.1.2020

Valtiokonttorin puitesopimukset sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista päättyvät Esperi Care Oy:n kanssa muualla kuin Lounais-Suomessa, missä puitesopimus jää voimaan.

Niissä Esperin toimipisteissä, joita sopimusten päättyminen koskee, on hoidettavana kolme Valtiokonttorin asiakasta.

Kotien asukkaat ja omaiset ovat olleet tyytyväisiä kotien tarjoamaan hoivaan, eikä Valtiokonttori edellytä heidän siirtyvän pois nykyisistä hoitopaikoistaan. Jatkossa Valtiokonttori sijoittaa uusia asukkaita Esperin Lounais-Suomen koteihin.

Valtiokonttori korvaa myös sotainvalidien kunnallista laitoshoitoa ja palveluja kunnalliseen palveluasumiseen. Sopimusten päättyminen ei vaikuta näihin asiakkaisiin.

Rintamaveteraanit eivät kuulu Valtiokonttorin kustantaman hoidon piiriin, joten sopimusten päättyminen ei vaikuta myöskään heihin. Myös sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutuspalveluiden sopimukset Esperin hoivakodeissa jatkuvat ennallaan.

Keskustelut Valtiokonttorin kanssa ovat olleet hyviä ja rakentavia ja yhteistyö jatkuu nykyisten ja uusien asukkaiden osalta Esperin Lounais-Suomen kodeissa.

Lisätietoja