Valvira on päättänyt Ulrikan valvonnan – Esperi lopettaa Ulrikan toiminnan toistaiseksi

22.8.2019

Esperi ja Kristiinankaupunki ovat kuluneen vuoden aikana neuvotelleet useita kertoja ratkaisuista, joilla on varmistettu laadukkaan ja hyvän hoivan toteutuminen ja edellytyksistä, joiden avulla hoivakoti Ulrikan toiminnan siirtyminen takaisin Esperin toiminnaksi olisi ollut mahdollista.

Tänä aikana syntyi syvempi ymmärrys vallitsevasta tilanteesta ja toimintaympäristön edellytyksistä. Kristiinankaupungin ja Esperin yhteisen näkemyksen mukaan ikäihmisten tarvitsema hyvä ja laadukas hoiva pystytään tällä hetkellä toteuttamaan kaupungin Kristiinakodissa, jossa on nyt riittävä määrä vapaita paikkoja Ulrikan asukkaiden sinne siirtämiseksi. Tästä syystä Esperi on tehnyt ilmoituksen Ulrikan toiminnan lopettamisesta toistaiseksi. Palvelutarvetta voidaan Kristiinankaupungin mukaan arvioida uudelleen esimerkiksi puolen vuoden päästä.
 

Valvira avslutar tillsynen över Ulrikahemmet
– Esperi avslutar Ulrikahemmets verksamhet tillsvidare

Esperi och Kristinestad har under det pågående året förhandlat flera gånger om lösningar, med vilka bra vård försäkras och förutsättningarna för vilka Ulrikahemmets förflyttning tillbaka till Esperi skulle ha varit möjliga.

Under denna tid uppstod en djupare förståelse över den pågående situationen och verksamhetens förutsättningar. Enlig Kristinestads och Esperis gemensamma syn är det möjligt att förverkliga bra vård åt de äldre på Kristinahemmet, som drivs av Kristinestad, hemmet har nu tillräckligt många platser för att kunna ta emot Ulrikahemmets invånare. På grund av detta har Esperi gjort en anmälan att Esperi avslutar Ulrikahemmets verksamhet tillsvidare. Servicebehovet kan enligt Kristinestad bedömas på nytt om till exempel ett halvt år.