Asiakastyytyväisyys

NPS on mittari, joka kuvaa asiakkaan tyytyväisyyttä saamaansa palveluun asteikolla -100 – +100. Suositteluun vaikuttavat muun muassa henkilökunnan ystävällisyys ja kodin ilmapiiri. Alta näet Esperi konsernin sekä liiketoimintakohtaiset suositteluindeksit.

Liiketoimintakohtaisten mittareiden lisäksi kerromme nettisivuillamme erikseen yksittäisten kotiemme asukastyytyväisyydestä. Kodin asukastyytyväisyysmittarin löydät kodin sivulta, välilehdeltä "asiakastyytyväisyys". Mittari näyttää asukastyytyväisyyskyselyn kaikkien kysymysten vastausten keskiarvon.
 

Kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelisivat meitä? (ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset)

Kuinka todennäköisesti ikäpalveluidemme asukkaat suosittelisivat meitä?

Kuinka todennäköisesti mielenterveyspalveluidemme asukkaat suosittelisivat meitä?

Kuinka todennäköisesti kehitysvammapalveluidemme asukkaat suosittelisivat meitä?