Laadun mittaaminen

Mittariston ensimmäinen osa otettiin käyttöön vuoden 2019 alkupuoliskolla ja sitä kehitetään edelleen. Laatuindeksin käyttöönoton myötä kuuden kuukauden seurannassa asukkaiden kirjattujen harrasteiden, toimintatuokioiden ja muiden aktiviteettien määrä kasvoi merkittävästi.

Laadun mittaamisen graaffit kesäkuusta 2022 kesäkuuhun 2023.


Palvelun toteuttamissuunnitelma (ent. HOPAKUSU) lasketaan raportille vain pitkäaikaisilta asukkailta. Mittarin tavoite:
Palvelun toteuttamissuunnitelman tulee olla päivitetty 6 kk:n välein. Uusille asukkaille 1 kk:n sisällä taloon tulemisesta. Sagan palvelutaloissa aikarajat 12 kk ja 2 kk.

Toimintakykymittareiden peittävyys (RAI, FIM, TUVA)
Toimintakykymittaukset tehdään kahdesti vuodessa, paitsi kehitysvammapuolella FIM kerran vuodessa tai silloin, kun asiakkaan toimintakyky muuttuu merkittävästi.

Aktiviteettikirjauksiksi lasketaan: Tietokoneen käyttöliittymällä tehdyt kirjaukset, joissa kategoria on ”Aktiviteetti”, ”Päivätoiminta”, ”Ulkoilu”, ”Kuntoutus” tai ”Fysioterapia”. Mittarin tavoite:
Erilaisia aktiviteetteja tarjottu vähintään 5 päivänä viikossa ikä-puolella sekä 5,3 päivänä viikossa kehitysvamma- ja mielenterveyspuolilla.
Myös viikonloppuina toteutettu aktiviteettitoiminta lasketaan mukaan.