Laatufoorumi

Laatufoorumi on osa Esperin laatutyötä.  

Foorumin tarkoituksena on olla kanava, jonka kautta työntekijät ja läheiset pääsevät vaikuttamaan Esperin sekä kotiemme toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Foorumissa työskentelyyn osallistuu asukkaidemme läheisiä ja kotiemme työntekijöitä. Heidän kokemuksensa ja uudet ideansa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan Esperin kehitystyössä.

Foorumin työskentelyä vastaa laatujohtaja ja foorumissa vierailee Esperin asiantuntijoita, jotka on valittu käsiteltävän asian perusteella. Mahdollisimman laajan osaamisen ja erilaisten näkökantojen mahdollistamiseksi laatufoorumin työskentelyyn on kutsuttu myös asukkaiden läheisiä ja kotien edustajia Esperin kaikilta liiketoiminta-alueilta.

Laatufoorumi kokoontuu kolme kertaa vuodessa virtuaaliyhteydellä, jolloin osallistuminen mahdollistuu kaikkialta Suomesta. Tapaamisten teemat vaihtelevat ja sisältävät ideointia sekä Esperin kehityshankkeiden seurantaa. Jäsenyyskausi laatufoorumissa kestää kaksi vuotta. Lisäksi on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttä vuodella vielä tämänkin jälkeen.

Lisätietoja antaa laatukoordinaattori Tarja Nätti: tarja.natti@esperi.fi