Omavalvontaohjelma

Tämä omavalvontaohjelma perustuu tulevan valvontalain edellyttämään omavalvontaohjelman velvoitteisiin, joissa jokaisen palveluntuottajan on tehtävä oma kaksivuotinen omavalvontaohjelmansa ennen vuotta 2023. Tämä pohja on syntynyt asiakas- ja potilasturvallisuusverkoston tulevien hyvinvointialueiden verkostossa olleiden ohjelmarunkojen pohjalta Esperi-konsernin omavalvontaohjelmaksi.