Laatutyö

Esperi Care on tulevaisuudessa tunnettu paitsi laadukkaasta palvelusta, myös siitä, että se on hyvä ja vastuullinen työnantaja sekä luotettava yhteistyökumppani. Esperi Care haluaa olla hoiva-alan laadun suunnannäyttäjä ja osa ratkaisua suomalaisissa alaa koskevissa kysymyksissä. Siksi Esperi työskentelee jatkuvasti paitsi omansa, myös koko hoiva-alan laadun kehittämiseksi Suomessa kaikilla tasoilla.

Hyvä laatu tarkoittaa sitä, että jokainen asukas kokee saamansa palvelun laadukkaaksi, toiminta on turvallista ja sopimuksen mukaista, hoito on vaikuttavaa ja tuloksellista, ja asiat tehdään aina tarkasti ja tasalaatuisesti.

Laatu rakentuu osaamisesta, inhimillisestä hoidosta, kuntouttavasta työotteesta ja aidosta auttamisen halusta. Asiakaskeskeisyys on laadukkaan ohjaus- ja hoivatyön toteutumisen edellytys. Peruslupauksemme Anna meidän auttaa ilmentää tehtäväämme kohdata asukkaat yksilöinä ja tarjota heille inhimillistä hoitoa.  

Mittaamme jatkuvasti laatuamme ja jatkuva kehittäminen ja virheistä oppiminen ovat olennainen osa laatutyötä. Haluamme luoda konsernin kaikkiin yksiköihin avoimen laatukulttuurin, jossa virheet tuodaan herkästi esille, jotta niitä voidaan estää toistumasta tulevaisuudessa.

Laatustandardit

Laatutyön tuloksena täytämme ISO9001:2015-vaatimukset, mikä on todettu ulkoisen auditoijan, LabQualityn, toimesta. ISO-standardisarja on systemaattisen laatujohtamisen väline, jota organisaatiot voivat soveltaa laatuasioidensa hallintaan ja kehittämiseen.

Standardi asettaa vaatimukset toiminnalle ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan vaatimukset täyttävästi. Kevään 2019 hoivakriisin johdosta Labquality Oy käynnisti 25.1.2019 prosessin, jossa tarkastettiin muuttuneessa tilanteessa Esperi Care Oy:n johtamisjärjestelmän ISO 9001:2015 sertifikaatin voimassaolon edellytykset.

Prosessin mukainen erityisauditointi on valmistunut ja Labquality Oy on akkreditoituna sertifiointielimenä tehnyt päätöksen sertifikaatin voimassaolon jatkamisesta keskeytyksittä.

sertifikaattitunnus_ISO_9001_Suomi_sin_web

Haluatko kuulla lisää laatutyöstä Esperillä? Ota yhteyttä sisäiseen laaturyhmäämme: laaturyhma@esperi.fi.