Laaturyhmä

Olemme koonneet Laaturyhmän Suomen parhaimmista hoivatyön asiantuntijoista. Laaturyhmän tavoitteena on paitsi Esperin oman toiminnan arviointi ja kehittäminen, myös edesauttaa hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Siksi työ tehdään täysin läpinäkyvästi ja avoimesti ja sen aineisto ja johtopäätökset luovutetaan myös päättäjille, virkamiehille ja viranomaisille.

Tulemme raportoimaan Laaturyhmän työn etenemisestä verkkosivuillamme.

Ryhmän jäsenet

Laaturyhmän puheenjohtajana toimii geriatrian professori, emeritus, Jaakko Valvanne. Hän on työskennellyt mm. Espoon kaupungin kotisairaanhoidon vastuulääkärinä sekä vanhuspalvelujohtajana ja eläkkeelle hän jäi Tampereen yliopiston geriatrian professorin virasta vuonna 2018. Jaakon lisäksi ryhmässä ovat Terhokodin entinen ylilääkäri ja saattohoidon asiantuntija Juha Hänninen, teologian maisteri, Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä sekä vanhusten elämänlaadun puolestapuhuja, hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen. Mukana on myös Esperin omaan henkilöstöön kuuluva lähihoitaja Sini Hartikainen, joka toimii samalla henkilöstön edustajana. Ryhmää avustavana tutkijana toimii Anu Metsälä. Anulla on 20 vuotta sosiaali- ja terveysalan työkokemusta mm. sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tehtävistä sekä Helsingin kaupungin aktivoivan vanhushoitotyön mallin kehittäneestä InnoKusti-hankkeesta.     

Laaturyhmän työ alkoi toukokuussa 2019. Laaturyhmän työ etenee kahdella tavalla: arvioimalla Esperin yksiköitä sekä tekemällä laajan sidosryhmäkyselyn kansallisten hoivakriteerien tarpeista ja tavoitteista. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2020 tammikuussa.

Esperi Laaturyhmä
Laaturyhmän jäsenet: Riitta Räsänen, Anu Metsälä, Sini Hartikainen, Jaakko Valvanne, Juha Hänninen ja Marianne Heikkilä.

Lisätietoja

Jaakko Valvanne, geriatrian emeritusprofessori (TaY), vanhustenhoidon asiantuntija, Esperin Laaturyhmän puheenjohtaja
jaakko.valvanne@tuni.fi, p. 040 190 9727

Haastattelupyynnöt: media@esperi.fi, p. 010 408 7000