Laaturyhmä

Olemme koonneet Laaturyhmän Suomen parhaimmista hoivatyön asiantuntijoista. Laaturyhmän tavoitteena on paitsi Esperin oman toiminnan arviointi ja kehittäminen, myös edesauttaa hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Siksi työ tehdään täysin läpinäkyvästi ja avoimesti ja sen aineisto ja johtopäätökset luovutetaan myös päättäjille, virkamiehille ja viranomaisille.

Ryhmän jäsenet

Laaturyhmän puheenjohtajana toimii geriatrian professori, emeritus, Jaakko Valvanne. Hän on työskennellyt mm. Espoon kaupungin kotisairaanhoidon vastuulääkärinä sekä vanhuspalvelujohtajana ja eläkkeelle hän jäi Tampereen yliopiston geriatrian professorin virasta vuonna 2018. Jaakon lisäksi ryhmässä ovat Terhokodin entinen ylilääkäri ja saattohoidon asiantuntija Juha Hänninen, teologian maisteri, Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä sekä vanhusten elämänlaadun puolestapuhuja, hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen. Mukana on myös Esperin omaan henkilöstöön kuuluva lähihoitaja Sini Hartikainen, joka toimii samalla henkilöstön edustajana. Ryhmän jäsenenenä ja koordinaattorina toimii Anu Metsälä, jolla on 20 vuotta sosiaali- ja terveysalan työkokemusta mm. sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tehtävistä sekä Helsingin kaupungin aktivoivan vanhushoitotyön mallin kehittäneestä InnoKusti-hankkeesta.     

Työn eteneminen

Laaturyhmän työ alkoi toukokuussa 2019. Laaturyhmän työ etenee kahdella tavalla: Arviointityöllä, joka pohjaa paljolti ryhmälle avoimesti luovutettaviin materiaaleihin, kuten asukas-/omaiskyselyjen tuloksiin, henkilöstö- ja esimieskyselyjen tuloksiin ja muihin laatumittauksiin. Tämän lisäksi Laaturyhmän jäsenet tekevät kohtaamis- ja kehittämiskäyntejä satunnaisesti valittuihin Esperin hoivakoteihin. Käyntien aikana keskustellaan asukkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa mm. siitä, miten asukkaiden elämää, hoidon laatua ja henkilöstön hyvinvointia voisi parantaa. Kyseessä onkin uudenlainen yhdessä kehittämisen malli.

Laaturyhmä on kesän sekä syksyn mittaan tehnyt kohtaamis- ja kehittämiskäyntejä Esperin hoivakoteihin. Näiden käyntien aikana Laaturyhmän jäsenet kuulevat Esperin henkilöstöä, asukkaita ja asukkaiden läheisiä tarkoituksenaan saada laaja-alainen näkemys ja ymmärrys asukkaiden arjesta ja yksiköiden toiminnasta, elämänlaadusta ja hyvinvoinnista ja miten nämä asiat on hoivakodissa huomioitu.

Tulokset ja julkistus

Työ tehdään läpinäkyvästi ja sen aineisto ja johtopäätökset luovutetaan avoimesti myös päättäjille, poliitikoille, virkamiehille ja viranomaisille 23.1.2020 järjestettävässä Huomisen hoiva -seminaarissa Helsingissä.

Laaturyhmä
Laaturyhmän jäsenet: Riitta Hänninen, Anu Metsälä, Sini Hartikainen, Jaakko Valvanne, Juha Hänninen, Marianne Heikkilä

Lisätietoja

Jaakko Valvanne, geriatrian emeritusprofessori (TaY), vanhustenhoidon asiantuntija, Esperin Laaturyhmän puheenjohtaja
jaakko.valvanne@tuni.fi, p. 040 190 9727

Haastattelupyynnöt: media@esperi.fi, p. 010 408 7000