Laatuseminaari - Huomisen hoiva

Alkuvuodesta 2019 luottamus Esperiin koki kovan kolauksen. Asukkaidemme hyvä ja laadukas hoito, hoiva ja kuntoutus ovat oikeutuksia koko toiminnallemme. Joissakin meidän yksiköissämme asiat eivät kuitenkaan olleet kunnossa. Meillä Esperissä oli peiliin katsomisen ja syvän analyysin paikka.

Yhtiömme strategian painopiste oli aikaisemmin kasvussa; henkilöstö ja laatu olivat jääneet vähemmälle huomiolle. Tammikuussa 2019 lopetimme uudet yritysostot ja nostimme henkilöstön ja laadun Esperin pääpainopisteiksi. Ryhdyimme suuriin muutoksiin.

Hoiva-alan kriisin ja laajan mediahuomion saattelemana meitä on tarkastettu moneen otteeseen - ikäyksiköistämme jo lähes 95% on tarkastettu - ja olemme todennäköisesti Suomen tarkastetuin yhtiö. Tiheistä tarkastuksista onkin tullut uusi normaali ja viranomaisyhteistyöstä hyvä tuki kehitystyöllemme.

Olemme nyt vuoden ajan tehneet töitä laadun parantamiseksi, johtamisen kehittämiseksi ja henkilöstön osaamisen sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Henkilöstrategiamme toteutus ja laatuun panostaminen ovat toimintamme keskiössä ja viemme parhaillamme mittavaa kulttuurinmuutosta eteenpäin koko yhtiössä.

Kehitysmatkalle mukaan saimme ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista koostuvan Laaturyhmän, joka on usean kuukauden ajan arvioinut toimintaamme sekä auttanut sen kehittämisessä. Laaturyhmän työ on nyt valmis ja tulokset esiteltiin Helsingissä 23.1.2020 järjestetyssä Huomisen hoiva -seminaarissa. Samalla me Esperissä kerroimme omista toimenpiteistämme hyvän työn, hyvän hoivan ja hyvän elämän edistämiseksi.

Seminaariin osallistui laaja joukko yhteiskunnallisia toimijoita ja keskusteluissa pyrittiin löytämään niitä alaamme koskevia kipukohtia, joita meidän kaikkien alalla toimivien tulee osaltamme kehittää entistä paremmaksi – huomisen hoivaksi.

Seminaarin tallenne, laaturyhmän raportti ja yhteenveto Esperin kehitystoimista ovat myös jokaisen halukkaan katsottavissa. 

Asukkaiden ääni

Laaturyhmän jäsenet tutustuivat vuoden 2019 aikana Esperin hoivakotien toimintaan ja keskustelivat mm. asukkaiden kanssa heidän toiveistaan ja unelmistaan. Yksi hoivakodeista oli Esperi Hoivakoti Soivakka, jonka asukkaat kertoivat omista ajatuksistaan ja toiveistaan hyvälle elämälle. Katso heidän terveisensä tästä

Avoimesti, läpinäkyvästi, osallistaen

Haluamme lisätä avoimuutta ja toimintamme läpinäkyvyyttä. Tänä vuonna tulemme julkaisemaan yhtiömme laatudataa sekä Esperin ensimmäisen yhteiskuntavastuu- ja laaturaportin verkkosivuillamme.

Muutos on käynnissä

Haluamme käydä keskustelua siitä muutoksesta, jonka tulee tapahtua sekä meillä Esperissä että koko alalla. Tänä vuonna oma muutosmatkamme jatkuu, matkalle mukaan otamme myös Laaturyhmän meille tekemiä kehitysehdotuksia. 

Tavoitteemme on hyvinvoiva, osaava henkilöstö ja toimiva työyhteisö, joka mahdollistaa kehittymisemme alamme laatujohtajaksi ja suunnannäyttäjäksi. Muutos ei tapahdu hetkessä ja olemme vasta lähteneet liikkeelle. Tiedämme, että työtä on paljon ja matka on pitkä. Olemme kuitenkin jo hyvässä vauhdissa.

Kiitos hyvästä työstä, hyvän hoivan tuottamisesta ja hyvän elämän mahdollistamisesta kuuluu jokaiselle esperiläiselle!