Esperin asukkaat ovat yhä tyytyväisempiä

21.2.2022 | Uutinen

Esperin kotien asukkaat ja heidän läheisensä vastasivat innokkaasti vuoden 2021 tyytyväisyyskyselyyn. Vastaajia oli yli 4000. Tulokset paranivat kaikilla mittareilla. Kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4,5 (asteikolla 1-5).

Esperin asukas- ja läheiskyselyä on uudistettu: kotien asukkailta palaute kerättiin nyt ensi kertaa mobiililaitteilla ja läheisiltä tekstiviestikyselyllä. Lisäksi kysymyksissä pyrittiin entistä paremmin huomioimaan eri asukasryhmien tarpeet (ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat sekä kehitysvammapalveluiden asukkaat).

Kyselyyn vastasi yhteensä 2485 asukasta ja 1571 läheistä. Kaikkien palautteiden keskiarvo (ka) oli 4,5 (asteikolla 1-5). Siinä nousua edelliseen mittaukseen verrattuna on 0,7 yksikköä. Asukkaiden antamat parhaat arviot vaihtelivat liiketoiminta-alueittain seuraavasti:

Ikäihmisten palveluissa kaikkien vastausten ka 4,2:

 • Koen oloni turvalliseksi täällä 4,63
 • Saan apua, kun sitä tarvitsen 4,55

Mielenterveyspalveluissa kaikkien vastausten ka 4,35:

 • Minulla on riittävästi omaa yksityistä aikaa, jolloin saan olla rauhassa 4,63
 • Oma huoneeni on riittävä ja viihtyisä 4,48

Kehitysvammapalveluissa kaikkien vastausten ka 4,5:

 • Minulle ollaan ystävällisiä 4,61
 • Koetko olosi turvalliseksi 4,63

Päivätoimintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin seuraavasti: 

 • Mielenterveyspalveluiden päivätoimintaa koskevien kaikkien vastausten ka* 4,6
 • Ikäihmisten päivätoimintaa koskevien kaikkien vastausten ka* 4,7

(*kohtaa tarkennettu 24.2.2022)

Suosittelisitko Esperiä?

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Esperin palveluita, konsernin NPS luvuksi saatiin 36. Liiketoimintojen välillä suositteluindeksi vaihteli seuraavasti:

 • Mielenterveyspalvelut NPS 21
 • Ikäihmisten palvelut NPS 31
 • Kehitysvammapalvelut NPS 44
Ystävällinen, lempeä ja ammattitaitoinen henkilökunta on minulle kaikkein tärkeintä. Hoitajan kanssani viettämä aika on päivässä parasta.

Läheisten palautteessa korostui kohtaaminen ja ystävällisyys. Kaikissa liiketoiminnoissa parhaat arviot tulivat samasta aiheesta: ”Minut otetaan vastaan ystävällisesti hoiva/hoitokodissa vieraillessani”.  

Ystävälliset hoitajat. Tuntuu kivalta mennä läheistään katsomaan, kun otetaan iloisesti vastaan. Minulle on hyvin tiedotettu läheiseni tilanteesta.  
 • Ikäihmisten palvelut 4,6
 • Kehitysvammapalvelut 4,5
 • Mielenterveyspalvelut 4,4

 

”Voimme olla erittäin tyytyväisiä näin hyvään palautteeseen sekä asukkailta että läheisiltä. Kaikissa yksiköissämme on tehty loistavaa työtä asiakastyytyväisyyden eteen. Parannukset ovat merkittäviä aikaisempaan nähden”, sanoo Esperin myynti- ja markkinointijohtaja Jani Nurisalo.  

Esperin asukas- ja läheistyytyväisyyskyselyn toteutti nyt ensimmäistä kertaa asiakas- ja henkilöstökokemuksen asiantuntijayritys Roidu Oy.

”Esperin kokonaisuus on systemaattisesti toteutettu ja johdettu", toteaa Roidu Oy:stä asiakasvastaava Arttu Viitanen. ”Laadukkaan, yhdenmukaisen ja riittävän suuren palautedatan ansiosta Esperissä pystytään muodostamaan kattava kuva tyytyväisyyden tilasta ja mahdollistetaan vertailut eri osa-alueiden ja palveluiden välillä.”

Lisätiedot

Esperi Care: Jani Nurisalo, jani.nurisalo@esperi.fi+358 44 733 8552                        

Roidu: Arttu Viitanen, arttu.viitanen@roidu.com+358 50 545 9598  

 

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi