Hoivaonnen päivätoiminta

Esperin päivätoiminnalle täydet laatupisteet Helsingin kilpailutuksessa

24.5.2022 | Uutinen

Hoivaonni Rastila ja Viikki voittivat Helsingin järjestämän kilpailutuksen ikääntyneiden päivätoiminnan palveluista. Kilpailutuksessa huomioitiin hinnan lisäksi yksiköiden laatua. Hoivaonnen yksiköt saivat täydet laatupisteet.

Helsingin kaupunki kilpailutti useiden ryhmien päivätoimintaa huhtikuussa. Kilpailutuksessa Esperin yksiköt ottivat osaa ikääntyneiden suomenkieliseen päivätoimintaan. Hoivaonnen yksiköt sijoittuivat ensimmäiseksi. Kilpailutukseen osallistuvien yksiköiden määrää oli rajattu eli osa-alueisiin valittiin rajallinen määrä toimijoita.  

Kilpailutuksessa painotettiin hinnan lisäksi laatua. Hoivaonnen yksiköt saivat vertailussa täydet laatupisteet. Laadunarvioinnissa kiinnitettiin huomioita asiakasryhmien tavoitteelliseen ja tarpeet huomioivaan toimintasuunnitelmaan sekä päivätoiminnan sisältöihin. Lisäksi arvioinnissa huomioitiin, kuinka toiminnassa hyödynnetään mittareita sekä käytettyjä menetelmiä.

”Kun uusi asiakas hakeutuu päivätoimintaan, usein syynä on yksinäisyys ja turvattomuuden tunne”, kertoo Päivätoimintakeskus Hoivaonnen toiminnasta vastaava johtaja Auli Hoffström.

”Ohjelmamme on suunniteltu niin, että se ylläpitää asiakkaidemme toimintakykyä, tukee omatoimisuutta ja mahdollistaa erilaista sosiaalista kanssakäymistä”, Hoffström toteaa.

”Mietimme ennakkoluulotottomasti toiminnan sisältöä ja olemme sopineet työyhteisössä, etteivät omat olettamukset saa olla esteenä asiakastyön kehittämisessä. Teemme yhdessä ja olemme asiakkaillemme läsnä”, hän jatkaa.

Hoivaonnessa omaohjaaja ja asiakas laativat yhdessä tavoitteellisen toimintasuunnitelman. Yksilöllinen suunnitelma laaditaan jokaiselle asiakkaalle hänen toiveittensa mukaisesti.

Esperi on tarjonnut Hoivaonnen tiloissa päivätoiminnan palveluja vuodesta 2018. Asiakkaita on käynyt korona-aikana tapahtuneen päivätoiminnan hetkittäisen keskeytyksen jälkeen päivittäin noin 7 asiakasta per yksikkö. Tulevaisuudessa kävijämäärää on tarkoitus kaksinkertaistaa tämänhetkisestä.

”Hoivaonnen asiakkaat antoivat tuoreimmassa asiakastyytyväisyyskyselyssä yksikölle arvioksi 4,72 (1-5 asteikolla), mikä on erittäin hyvä tulos”, Hoffström iloitsee. Toimintaa onkin kehitetty hyvin asukaslähtöisesti ja se varmasti heijastuu myös erinomaisissa tuloksissa.

Kilpailutuksen myötä Helsinki sijoittaa ikääntyneiden suomenkielisen päivätoiminnan asiakkaita Hoivaonnen yksiköihin.

 

Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi