Vastuullisuusraportti 2021

Esperin vastuullisuusraportti 2021: asiakas- ja työtyytyväisyys jatkoivat myönteistä kehitystä

22.6.2022 | Uutinen

Vuosi 2021 oli Esperille merkityksellinen. Määrittelimme yhdessä henkilöstömme ja tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa Esperin uudet arvot, jotka kuvastavat sitä, mitä yhtiö on tänä päivänä. Lisäksi otimme käyttöön eri asukasryhmiämme palvelevat toimintafilosofiat, joissa yhteisenä nimittäjänä on asukkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja tukeminen, hyvän, turvallisen elämän varmistamiseksi.

Esperin asukkaat ja asukkaiden läheiset ovat entistä tyytyväisempiä tarjoamaamme hoivaan ja asumispalveluihin. Asiakastyytyväisyytemme nousi hienosti 4,3:een (asteikolla 1-5).  Olemme kehityksestä erittäin tyytyväisiä. Myös työtyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti ollen 4,03 (asteikolla 1-5).

Työnantajakuvamme on vahvistunut positiivisesti. Kymmenien sosiaalisessa mediassa olevien kotiemme avoin ja vuorovaikutteinen viestintä on lisännyt julkista näkyvyyttämme. Nostamme kanavissamme esiin osaajiamme ja onnistumistarinoitamme. Kotiemme arkea voi seurata somessa hashtagilla #töissäesperillä.

”Meille vastuullisuus ei ole mitään erillistä hienoa, vaan osa jokapäiväistä päätöksen tekoa ja vuorovaikutusta”, toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi toteaa.

Vastuullisuusraportissa käsitellään erityisesti neljää strategiaamme pohjautuvaa teemaa: Hyvää hoivaa, Hyvää elämää, Hyvää työtä ja Hyvää taloutta sekä niille asetettuja mittareita.

”Uskon vahvasti, että Esperin kehittämä Turvallinen koti -mittaristo on alamme paras mittari, jolla voimme mitata turvallisuutta. Sen avulla meillä on hyvä tietämys hoivan laadustamme kodeissamme. Pystymme reagoimaan kehityskohteisiin ajoissa tiedolla johtaen.”

Kerromme vastuullisuusraportissa muun muassa mitä olemme tehneet valtakunnallisestikin haastavan työvoimatilanteen helpottamiseksi ja millaisia toimenpiteitä teemme henkilöstön pitovoiman parantamiseksi. Tuomme esille myös sen, miten kodeissamme asutaan ympäristöasiat huomioiden.

Lue vuoden 2021 vastuullisuusraporttimme täältä.

 


Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi