Hoivahenkilöstö ei riitä, ellei työjärjestelyjä katsota uusiksi

2.9.2022 | Uutinen

Julkisessa poliittisessa keskustelussa käydään kiihkeää debattia henkilöstömitoituksen mahdollisesta aikalisästä. Esperi varautuu siihen, että mitoitus 0,7 astuu voimaan alkuperäisellä aikataululla keväällä 2023. Mitoituksen siirto ei itsessään ole lääke hoivahenkilöstöpulaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden määrä ei tule Suomessa riittämään vastaamaan kasvavaa palvelun tarvetta nykyisellä mallilla. Jo pelkkä hoitajamitoituksen kasvu edellyttää 5 000 hoitajan lisäystä ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa valtakunnallisesti.

”Vaikka tavoiteltu 0,7 mitoitus ei astuisikaan voimaan, niin hoitojonot ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan yhä isoimmiksi. Jotta voimme tarjota hoitoa kaikille sitä tarvitseville jatkossa, pitää Suomessa miettiä voidaanko hoitotyössä ja eri tehtävissä hyödyntää laajemmin erilaisia henkilöstöryhmiä, joita tänä päivänä ei hyödynnetä. Hoivapaikkojen tarjoaminen niitä tarvitseville tulee olemaan todella vaikea tulevaisuudessa, vaikka lain mukainen vähimmäismitoitus jäisikin 0,6:n tasolle, ellei työjärjestelyjä pohdita uudella tavalla”, toteaa Esperin liiketoimintajohtaja Arne Köhler.

”Kyse ei ole siitä, että lähihoitajaosaamista ja sairaanhoidollista osaamista tarvittaisiin vähemmän jatkossa. Päinvastoin. Hoivakodeissamme asuu runsaasti päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevia, hyvin sairaita ikääntyneitä, joilla on suuri kirjo erilaisia sairauksia ja diagnooseja sekä myös aivan viimeisen vaiheen saattohoitopotilaita, joiden laadukkaan hoivan toteuttamiseksi tarvitaan pitkälle koulutettuja hoitajia. Uskon, että tämä tarve tulee vain kasvamaan jatkossa”, Köhler sanoo.

Köhler näkee, että nopeammalla hoiva-avustajakoulutuksella saataisiin lisää henkilöstöä auttamaan ja tukemaan asukkaan selviytymistä päivittäisistä askareista. Täten hoitajille jäisi aikaa keskittyä vaativimpiin koulutusta vastaaviin tehtäviin, esimerkiksi lääkehoitoon. Tämä lisäisi työssäjaksamista ja työviihtyvyyttä – ja samalla voisimme vastata ikääntyvän väestön kasvavaan hoivapaikkatarpeeseen.

Nykyiset viranomaisten tulkinnat eri henkilöstöryhmien käytöstä vaikeuttavat mitoituksen toteuttamista, vaikka laki sen mahdollistaisi.

Henkilöstörakenteen ja työtehtävien tarkastelun lisäksi tarvitsemme panostuksia koulutusmäärien nostamiseksi Suomessa sekä ulkomaalaisen työvoiman laajempaa hyödyntämistä. 
 

Lue Esperin ehdotukset hoitajapulan taklaamiseksi kokonaisuudessaan täältä.

Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi

 

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi