Sirpa Laukala.

Kesätyö ikäihmisten parissa tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun

29.1.2024 | Uutinen

Kesätyö Esperin hoivakodeissa ei ole ainoastaan mahdollisuus oppia hoiva-alan perustaitoja. Se mahdollistaa polun ammatilliseen kasvuun ja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kokea merkityksellistä ja antoisaa työtä – mahtavien tyyppien ympäröimänä.

”Kesätyöntekijät keksivät uutta ja he tuovat mukanaan koteihin hyvää pöhinää, raikkaita ideota ja energistä asennetta. Kesätyöntekijät ovat ennakkoluulottumia siinä, mihin asukkaat pystyvät ja mihin eivät. He saavat aktivoitua asukkaita hienosti”, sanoo palveluasiantuntija Sirpa Laukala

Kesätyöntekijöillä on mahdollisuus luoda asukkaille positiivisia hetkiä ja muistoja. Yhteiset retket, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat rikastuttavat asukkaiden arkea ja edistävät heidän elämänlaatuaan. Usein ne hienoimmat hetket tapahtuvat kuitenkin ihan arjessa, arjen merkityksellisinä kohtaamisina.

Kesätyöntekijät ovat arvokas osa tiimiä, joka pyrkii tarjoamaan asukkaille hyvää hoivaa ja laadukasta elämää. Kesätyöntekijöiden rooli on monipuolinen. He osallistuvat ikäihmisten huolenpitoon yhteistyössä kokeneempien ammattilaisten kanssa. 

”Kesätyö ei ole pelkästään lyhytaikaista työskentelyä, vaan se tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun. Työntekijät saavat koulutusta ja ohjausta kokeneemmilta kollegoiltaan, mikä auttaa heitä kehittymään hoiva-alan ammattilaisina”, Sirpa sanoo. Hyvä perehdytys on avainasemassa, jotta kesä lähtee mukavasti käyntiin. 

”Aina voi kysyä, yrittää ja erehtyä. Sillä mekin opitaan”, Sirpa toteaa.

Työkalupakissa validaatio

Esperillä on käytössä arvostavaan kohtaamiseen perustuva tunnevuorovaikutusmenetelmä validaatio. Sen käyttö tuo hoitajille työkalupakin kohdata haastavia tilanteita ja mahdollisuuden tehdä arvojensa mukaista työtä.

”Kesätyöntekijät integroidaan osaksi tiimiä heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Yhteistyö muiden hoivahenkilökunnan jäsenten kanssa luo vahvan tukiverkoston, jossa kaikki työntekijät tukevat toisiaan ja jakavat parhaita käytäntöjä”, Laukala kertoo.

Kesätyöntekijät avustavat asukkaita päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruokailussa. Lisäksi he tukevat asukkaiden sosiaalista osallisuutta järjestämällä erilaisia aktiviteetteja ja harrastuksia. Työskentely asukkaiden kanssa luo lämpimän yhteisön, jossa jokainen työntekijä on merkittävä osa hyvää hoivaa. 

”Kesätyöntekijät osallistuvat yksilöllisen hoitosuunnitelman toteuttamiseen, huomioiden asukkaan tarpeet ja toiveet. He kuuntelevat herkällä korvalla ja tarjoavat yksilöllistä huolenpitoa”, Laukala sanoo.

Kesätyöntekijät myös rohkaisevat asukkaita osallistumaan päätöksentekoon ja toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti. Tavoitteena on tukea asukkaiden itsenäisyyttä.

Yhä useampi suosittelee Esperiä

Esperin Hoivakodeissa panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuus tasapainoiseen työelämään. Joustavat työajat ja hyvä ilmapiiri tukevat työntekijöiden omaa hyvinvointia, mikä heijastuu myös asukkaiden kokemaan hoivaan. 

Esperin ikäpalveluiden asukas- ja läheistyytyväisyytemme on historiansa korkeimmalla tasolla: ikäpalvelujen asukkaiden antama NPS-luku on 44 ja läheisten 36 (suositteluindeksi mitataan asteikolla -100 ja 100). Esperin henkilöstön suositteluindeksi on erittäin hyvä: 36.

Suurin osa kesätyöntekijöistä jää Esperille keikkalaiseksi, osa jatkaa oppisopimussopimuksella tai saa jopa vakipaikan. Lämpimästi tervetuloa meille kesätöihin”, päättää Sirpa.

Kesätyö Esperillä

 

Haluatko viettää kesäsi tehden merkityksellistä työtä asukkaidemme parissa? 
Hae nyt osoitteessa www.ura.esperi.fi ja tule meidän kesäkaveriksi!

Mediadesk (ark. 9-16)
010 408 7000
media@esperi.fi

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi