Opinnäyte- ja tutkimustyöt

Esperillä edellytetään lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin ja selvityksiin, joissa kerätään tai käsitellään toimialan asiakkaita, oppilaita, omaisia, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja riippumatta siitä, millä menetelmällä aineisto hankitaan. Lupa tarvitaan myös toiminnallisiin tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin, joista syntyy tutkimuksellinen raportti. Toiminnallisiin opinnäytetöihin (oma projekti) tarvitaan myös luvat, alueen sisällä voi aluepäällikkö myöntää luvan liiketoimintajohtajan puoltamana.