Vastuullisuus

Vuosi 2021 oli Esperille merkityksellinen. Määrittelimme yhdessä henkilöstömme ja tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa Esperin uudet arvot, jotka kuvastavat sitä, mitä yhtiö on tänä päivänä. Lisäksi otimme käyttöön eri asukasryhmiämme palvelevat toimintafilosofiat, joissa yhteisenä nimittäjänä on asukkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja tukeminen, hyvän, turvallisen elämän varmistamiseksi.

Helmikuusta marraskuuhun teimme työtä kirkastaaksemme arvot, jotka kuvastavat Esperiä nykypäivänä. Arvoja olivat työstämässä lukemattomien tilaisuuksien kautta 6 000 työntekijäämme sekä asukkaitamme, heidän läheisiään sekä kunta-asiakkaitamme. Loppua kohden joukosta kirkastuivat kolme selkeästi Esperiä kuvaavaa arvolausetta: On ilo kohdata sinut. Rehtiys on vahvuutemme. Meissä on rohkeus uudistaa. Aidosti yhdessä mietityt arvot kuvaavat Esperiä parhaiten.

Toisen koronavuoden suurimpia haasteita olivat työssäjaksaminen sekä henkilöstön riittävyys. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Siksi seuraamme työssäjaksamista ja luotaamme jatkuvasti toimia, joiden avulla henkilöstömme jaksaisi paremmin. Henkilöstösaatavuutta pyrimme helpottamaan tehostamalla rekrytointiprosessejamme ulkoisen kumppanin kanssa. Tämä on nopeuttanut uusien osaajien palkkaamista huomattavasti, ja työtä jatketaan vielä lähivuosina.

Turhat rajoitukset poistettava turvallisuudesta tinkimättä

Hoitajapula ei kosketa ainoastaan Esperiä, vaan on iso suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuva ongelma. Se tulee korostumaan jo lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä ja nuorten työntekijöiden osuuden samalla pienentyessä. Jatkoimme Esperillä vuonna 2021 yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ongelman ratkaisemiseksi: olimme yhteydessä päättäjiin ja kerroimme näkemyksiämme muun muassa hoitajamitoituksista sekä koulutusresurssien kohdentamisesta alalle. Toivomme, että työllämme on vaikutusta päätöksiin, joilla voidaan nopeuttaa alalle kouluttautumista, kasvattaa alan vetovoimaisuutta sekä lisätä työssäjaksamista.

Hoiva-alalla on myös paljon rajoituksia ja esteitä, jotka rajoittavat ratkaisujen hakemista henkilöstöpulaan. Rajoitusten myötä emme voi käyttää henkilöstöämme niin monipuolisesti kuin toivoisimme. Vuonna 2021 panostimme lisäkoulutuksilla esimerkiksi siihen, että lääkehoito on entistä turvallisempaa, siirtymällä ikäyksiköissä annosjakeluun ja lisäämällä lääkehoidon koulutusta. Ratkaisut turhan sääntelyn purkamiseksi tulee löytää pian, turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä.

Lisäksi pystyimme olemaan merkittävässä yhteiskunnallisessa roolissa ja auttamaan osaltamme, että yhteiskunta pysyy terveenä ja avautui nopeammin. Esperi Terveyspalvelujen kautta annoimme 850 000 koronarokotetta (02/2021-03/2022).

Asiakas- ja työtyytyväisyys kasvussa

Hoiva-alan haasteista huolimatta en voisi olla ylpeämpi siitä, kuinka hienosti esperiläiset vaikeasta vuodesta suoriutuivat. Yksiköissämme tehdään upeaa ja ammattitaitoista työtä, jota uudistettu strategiamme tukee. Vielä paremmin, kuin mittareista ja numeroista ruudullani, olen nähnyt sen yksiköissä vieraillessani: on ollut hienoa huomata, että strategiassa linjatut asiat toimivat jo käytännössä, ja osoittavat, että yhdessä valittu suuntamme on oikea.

Esperin asukkaat ja asukkaiden läheiset ovat entistä tyytyväisempiä tarjoamaamme hoivaan ja asumispalveluihin. Asiakastyytyväisyytemme nousi hienosti 4,3:een (asteikolla 1-5).  Olemme kehityksestä erittäin tyytyväisiä. Myös työtyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti ollen 4,03 (asteikolla 1-5).

Vastuullisuus ei ole mitään hienoa ja päälle liimattua

Haluan kiittää henkilöstöämme lämpimästi hyvin tehdystä ja arvokkaasta työstä. Olen ylpeä myös siitä, että mitä Esperillä tehdäänkään, se tehdään vastuullisesti. Meille vastuullisuus ei ole mitään ”erillistä hienoa”, vaan osa jokapäiväistä päätöksentekoa ja vuorovaikutusta.

Vastuullisuus on joukko asioita, joista ei kerta kaikkiaan voi tinkiä. Vastuullisuuden on oltava kulttuuriin sidottu asia, ja sitä tulee puolustaa joka päivä, jotta se säilyy.

Vuoden 2021 vastuuullisuusraporttimme pääset lukemaan täältä. Vuoden 2020 raporttiin pääset palaamaan täältä.

Stefan Wentjärvi
toimitusjohtaja
Esperi Care

Stefan Wentjärvi.