Yhteiskuntavastuu

Esperin toimintaa ohjaavat lait ja asetukset, Esperin laatusertifikaatin edellytykset ja Esperin arvot (lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus). Tämän lisäksi olemme sitoutuneita sosiaali- ja terveysministeriön vanhusten asumispalveluiden laadun vahvistamisen 25 toimenpiteeseen. Tässä kerromme omista toimenpiteistämme suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Kannamme vastuumme

Käynnistimme alkuvuodesta 2019 mittavat kehitystoimet, joiden tavoitteena on paitsi kehittää omaa toimintaamme, myös muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä kaikkialla Suomessa. Suomalaisessa hoiva-keskustelussa on kolme tekijää: Laadun kokeminen, tekeminen ja mahdollistaminen - olemme lähteneet kehittämään näitä kaikkia tasoja yhteistyössä henkilöstön, kuntien ja viranomaisten sekä päättäjien kanssa.

Esperin yhteiskunnalliset kärkihankkeet

Laadun mahdollistaminen

Laadukas palvelu tehdään yhdessä kuntien ja palvelunostajien kanssa. Vastuullisen sopimisen periaatteidemme mukaisesti sovimme kuntien kanssa siitä hoitajamitoituksesta, mikä todellisuudessa hyvään hoivaan ja hoitoon tarvitaan.

Tavoitteemme on, että laadusta tulee koko hoiva-alan yhteinen asia ja tätä varten tarvitsemme selkeät suositukset kilpailutuksiin ja muihin palveluostoihin, joiden tarkoituksena on parantaa palveluiden laatua. Laatu pitää nostaa selkeämmin kilpailutuksien keskiöön.

Laadun tekeminen

Laadun tekeminen vaatii riittävästi osaavia tekijöitä. Työvoimapula kärjistyy jatkossa entisestään henkilöstön eläköityessä ja ikääntyvän väestön palveluntarpeen kasvaessa. Työ- ja Elinkeinoministeriön ennusteen mukaan tarvitsemme noin 109 000 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. Haluamme yrityksenä olla ratkaisemassa alan työvoimapulaa. Yksi tapa helpottaa ja nopeuttaa alalle pääsyä on erilaisten koulutusmahdollisuuksien rakentaminen ja tarjoaminen. Olemmekin käynnistäneet hoiva-avustajien koulutusohjelman sekä rekrytoivan koulutuksen työttömille työnhakijoille, jotta voimme saada uusia osaajia alalle.

Laadun kokeminen

Laadun kokeminen on lupaus siitä, että kotiemme asukkaat ja palveluitamme käyttävät asiakkaat saavat hyvää ja laadukasta palvelua. Oman laatutoimintamme kirittämiseksi olemme perustaneet kaksi laatuun keskittyvää työryhmää: Laaturyhmän ja Laatuforumin.

Laaturyhmä on koottu Suomen parhaimmista hoivatyön asiantuntijoista ja sitä johtaa vanhustenhoidon asiantuntija, geriatrian professori Jaakko Valvanne. Laaturyhmän tehtävä on toimia riippumattomana Esperin työn laadun arvioijana. Laaturyhmän työn etenemistä voi seurata nettisivujemme kautta.

Laatuforum on pysyvä sisäinen laatutyömme elin, johon on koottu edustajia työntekijöistä, asukkaiden omaisista sekä Esperi-konsernin hallinnosta. Forumin kautta työntekijät ja omaiset pääsevät vaikuttamaan laatumme kehitykseen ja valvontaan.

Otimme vuoden 2019 aikana käyttöön uuden laatuindeksin, jonka avulla voimme jatkossa seurata laatutavoitteidemme toteutumista asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden, hoivan teknisen laadun sekä hoivan vaikuttavuuden kautta.

Avoimesti ja läpinäkyvästi

Haluamme kertoa toiminnastamme avoimesti. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten vastuullisuus näkyy meillä mm. työhyvinvointina ja turvallisuuden kehittämisenä, hyvän johtamisen tukemisena ja ympäristöstä huolehtimisena ja miten tuemme suomalaista yhteiskuntaa verojen ja erilaisten maksujen muodossa.