Yhteiskuntavastuu

Esperin toimintaa ohjaavat lait ja asetukset, Esperin laatusertifikaatin edellytykset ja Esperin arvot (lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus). Tämän lisäksi olemme sitoutuneita sosiaali- ja terveysministeriön vanhusten asumispalveluiden laadun vahvistamisen 25 toimenpiteeseen. Tässä kerromme omista toimenpiteistämme suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Tavoitteena hyvä työ, hyvä hoiva ja hyvä elämä - vastuullisesti ja kestävästi

Lupauksemme ’Anna meidän auttaa’ ilmentää perustehtäväämme. Autamme heitä, jotka tarvitsevat elämiseensä tukea, hoivaa ja huolenpitoa. Tarjoamme elämistä, hyvinvointia ja viihtymistä kodeissamme sekä palveluissamme joka päivä ympäri Suomen. Hoiva, hoito ja kuntoutus - näissä haluamme olla alamme parhaita. Ollaksemme parhaita, tulee toimintamme olla kaikilta osin laadukasta ja vastuullista.

Tammikuussa 2019 Suomessa käynnistynyt yhteiskunnallinen keskustelu vanhuspalvelun laadusta kosketti voimakkaasti yhtiötämme. Kasvustrategiamme vaihtui panostuksiksi henkilöstöön ja laatuun. Samalla käynnistyivät mittavat kehitystoimemme, jotka koskettavat hyvän työn kehittämistä, hyvän hoivan mahdollistamista ja hyvän elämän tukemista. Jokainen osa-alue vaatii tuekseen myös vastuullista taloudenpitoa, saumatonta esimiestyötä
ja yhteisestä ympäristöstä huolehtimista.

Tavoitteenamme on paitsi kehittää omaa toimintaamme, myös muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä kaikkialla Suomessa. Muutos ei tapahdu hetkessä. Olemme kuitenkin jo hyvässä vauhdissa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten vastuullisuus näkyy meillä mm. työhyvinvointina ja turvallisuuden kehittämisenä, hyvän johtamisen tukemisena ja ympäristöstä huolehtimisena. Lisäksi kerromme miten tuemme suomalaista yhteiskuntaa verojen ja erilaisten maksujen muodossa.

Vuoden 2019 yhteiskuntavastuuraporttimme pääset lukemaan täältä.

Stefan Wentjärvi
toimitusjohtaja
Esperi-konserni