Vastuullisuus

Viranomaisohjeiden ja lainsäädännön määräysten täyttyminen on toimintamme ehto. Asukasturvallisuus on toimintamme pohja, josta emme tingi. Tavoitteemme on tuottaa asukaslähtöistä, laadukasta ja aktiviteettirikasta hoivaa, jotta jokainen asukkaamme voi elää omannäköistä ja onnellista arkea.

Tavoitteena Suomen onnellisimmat asukkaat

Käynnistimme kesällä 2020 uuden strategian työstämisen vuosille 2021–2024. Henkilöstö osallistui strategian luomiseen aktiivisesti. Voin ilokseni todeta, että loimme aidosti koko yhtiön yhteisen strategian. Uusi strategia antaa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaamme eri asukastarpeiden mukaisesti. Uusi visiomme on: Suomen onnellisimmat asukkaat 2024.

Strategiamme keskittyy siihen, miten mahdollistamme turvallisen kodin asukkaillemme ja autamme heitä elämään onnellista elämää omilla ehdoillaan. Haluamme, että kodeissamme asuu aktiivisia asukkaita, joilla on mielekäs arki.

Hyvä työ, hyvä hoiva, hyvä elämä ja hyvä talous - vastuullisesti ja kestävästi

Meillä on neljä strategista tavoitetta: Hyvä hoiva, hyvä elämä, hyvä työ ja hyvä talous. Hyvä asukkaidemme hoiva on perusvaatimus meille kaikille. Hyvä elämä tarkoittaa sitä apua ja tukea, joka auttaa asukkaitamme elämään aktiivista elämää. Jotta nämä kaksi voivat toteutua, tarvitsemme hyviä työntekijöitä, siksi työyhteisön kehittäminen on yksi strategisista tavoitteistamme. Hyvä talous mahdollistaa investoinnit liiketoiminnan ja työyhteisömme kehittämiseen.

Koko koronapandemian ajan ensisijainen tehtävämme on ollut huolehtia sekä henkilökuntamme että asukkaidemme terveydestä ja se on ollut meille myös taloudellisesti suu­ri ponnistus. Jouduimme tekemään raskaan päätöksen ja rajoittamaan omaisten käyntejä kodeissamme keväällä 2020. Samalla kehitimme jatkuvasti keinoja parempaan yhteyden­pitoon.

Kotiemme asukkaat ja heidän läheisensä pystyivät tapaamaan turvallisesti Esperin treffibussissa sekä Sagan treffikonteissa ja treffi-ikkunoissa. Kehitimme Suomen ensimmäisen läheisviestintätyökalun, OmaEsperin. Työkalun avulla kotiemme asukkaat ja heidän läheisensä voivat pitää yhteyttä, jakaa kuulumisia tai kuvia sekä viestiä henkilökunnan kanssa kodin arjesta.

Vuoden 2019 hoivakriisin seurauksena yhtiöömme kohdistuneet viranomaisten valvontatoimenpiteet lopetettiin lokakuussa 2020. Olemme ottaneet käyttöön meille räätälöidyn vuorosuunnittelujärjestelmän, jolla hallinnoimme hoitohenkilökunnan määrää ja estämme näin mahdollisesti syntyvät alimitoitustilanteet. Olen erittäin ylpeä, että pystyimme viemään läpi tällaisen projektin hyvin haasteellisena vuonna.

Kehitystyömme alkaa näkyvä asukkaidemme arjessa ja saamamme asukastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet erinomaiset. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-suositteluindeksi oli viime vuona 55. Iso kiitos henkilöstöllemme, joka on venynyt haastavana koronavuonna ja antanut asukkaillemme hyvää, turvallista ja aktiviteettirikasta hoivaa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten vastuullisuus näkyy meillä mm. työhyvinvointina ja turvallisuuden kehittämisenä, hyvän johtamisen tukemisena ja ympäristöstä huolehtimisena. Lisäksi kerromme miten tuemme suomalaista yhteiskuntaa verojen ja erilaisten maksujen muodossa.

Vuoden 2020 vastuuullisuusraporttimme pääset lukemaan täältä. Edellisen vuoden raporttiin pääset palaamaan täältä.

Stefan Wentjärvi
toimitusjohtaja
Esperi Care