Hallinnointi (Corporate governance)

Esperin toiminnan keskipisteessä on asukkaiden, henkilökunnan, ympäröivän yhteiskunnan sekä ympäristön hyvinvointi. Hyvä hallinnointitapa varmistaa, että toimimme meille ulkoisesti ja sisäisesti asetettujen suuntaviivojen ja määräysten mukaisesti ja että toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää, selkeästi strukturoitua ja vastuullista. Hallinnointijärjestelmämme määrittää roolit ja vastuut yrityksen johdossa ja muodostaa kehyksen, jonka puitteissa Esperin toimintaa ohjataan.
Yhteiskuntavastuu Esperin hallinto
Esperin hallintorakenne

Johtoryhmä

Stefan Wentjärvi

Stefan Wentjärvi

Toimitusjohtaja
VTM
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2019

Stefanilla on vahvaa kokemusta laadun ja henkilöstön kautta johtamisesta useista eri palvelualan yrityksistä. Hän on toiminut muun muassa terveyspalveluyritys Doctagonin toimitusjohtajana sekä lentoyhtiö Blue1:n toimitusjohtajana. Ennen Esperille siirtymistään Stefan toimi Pihlajalinnan myyntijohtajana.
 

Heini Pirttijärvi

Heini Pirttijärvi

Varatoimitusjohtaja, yhteiskuntasuhdejohtaja, Saga Care Finland
KTM
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2018

Heinillä on 13 vuotta kokemusta tulosvastuullisesta johtamisesta useissa eri yrityksissä, mukaan lukien Stockmannilla sekä Evidensia Eläinlääkäripalveluissa. Heini saapui Esperi-konserniin vuonna 2018 Esperin Saga-palvelutalojen liiketoiminnan johtajan rooliin.
 

Antti Eestilä

Antti Eestilä

Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja
KTM
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2012

Antilla on kokemusta lähes 20 vuotta talouden ja rahoituksen parissa ja hän on työskennellyt Esperillä vuodesta 2012. Ennen tätä Antti toimi mm. Suomen liiketoiminta- ja talousjohtajana Citycon Oyj:llä.
 

Arne Köhler

Arne Köhler

Laatujohtaja, liiketoimintajohtaja, ikäihmisten palvelut
DI
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2019

Ennen Esperiin siirtymistä alkuvuodesta 2019 Arne työskenteli liikkeenjohdon konsultointiyritys The Boston Consulting Group:illa, jossa hän johti Pohjoismaiden Terveyspalvelujen liiketoiminta-aluetta. Arnella on kokemusta laajalti sekä muutosjohtamisesta että strategisesta ja operatiivisesta toiminnasta teveydenhuollossa.
 

Tomi Rosqvist

Tomi Rosqvist

Kiinteistöjohtaja
DI
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2012

Tomi on toiminut kiinteistöjen ja rakennuttamisen parissa yli 15 vuotta. Hänellä on laaja kokemus uusien hoivakotihankkeiden ja –konseptien toteuttamisesta sekä eri yhteistyökumppanien ja kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Esperillä Tomi on vastuussa uusista yksiköistä, kiinteistöjen ylläpidosta, kuntaulkoistuksista sekä yrityskaupoista.
 

Maria Pajamo

Maria Pajamo

Henkilöstöjohtaja
PsM
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2018

Maria on kokenut henkilöstöjohtamisen ammattilainen, joka siirtyi Esperille rakentamaan henkilöstöstrategian ja modernin HR funktion sekä vahvistamaan henkilöstöosaamista konsernissa elokuussa 2018. Hän on uransa alussa toiminut konsulttina, tämän jälkeen henkilöstöjohtajana KPMG Oy Ab:llä sekä ennen Esperille siirtymistään henkilöstöjohtajana Fazer Leipomoilla ja Fazer Makeisilla.
 

Pia Panhelainen

Pia Panhelainen

Liiketoimintajohtaja, erityisryhmien palvelut
VTM, eMBA
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2017

Pia on toiminut Esperillä aluejohtajana vuodesta 2017, jolloin hän siirtyi yritykseen Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävästä. Pialla on yli 10 vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalan johtamistehtävistä ja monipuolinen asiantuntemus erityisesti julkisen sektorin toiminnasta.
 

Jussi Lehtonen

Jussi Lehtonen

Myynti- ja markkinointijohtaja

Esperin omistus

Esperi konsernin emoyritys on Irepse Oy, jonka omistavat Danske Bank, Ilmarinen ja SEB.