Hallinnointi (Corporate governance)

Esperin toiminnan keskipisteessä on asukkaiden, henkilökunnan, ympäröivän yhteiskunnan sekä ympäristön hyvinvointi. Hyvä hallinnointitapa varmistaa, että toimimme meille ulkoisesti ja sisäisesti asetettujen suuntaviivojen ja määräysten mukaisesti ja että toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää, selkeästi strukturoitua ja vastuullista. Hallinnointijärjestelmämme määrittää roolit ja vastuut yrityksen johdossa ja muodostaa kehyksen, jonka puitteissa Esperin toimintaa ohjataan.
Yhteiskuntavastuu Esperin hallinto

Esperin hallintorakenne

Johtoryhmä

Stefan Wentjärvi

Stefan Wentjärvi

Toimitusjohtaja
VTM
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2019

Stefanilla on vahvaa kokemusta laadun ja henkilöstön kautta johtamisesta useista eri palvelualan yrityksistä. Hän on toiminut muun muassa terveyspalveluyritys Doctagonin toimitusjohtajana sekä lentoyhtiö Blue1:n toimitusjohtajana. Ennen Esperille siirtymistään Stefan toimi Pihlajalinnan myyntijohtajana.

Antti Eestilä

Antti Eestilä

Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja
KTM
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2012

Antilla on kokemusta lähes 20 vuotta talouden ja rahoituksen parissa ja hän on työskennellyt Esperillä vuodesta 2012. Ennen tätä Antti toimi mm. Suomen liiketoimintojen talousjohtajana Citycon Oyj:llä.

Tomi Rosqvist

Tomi Rosqvist

Kiinteistöjohtaja
DI
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2012

Tomi on toiminut kiinteistöjen ja rakennuttamisen parissa yli 15 vuotta. Hänellä on laaja kokemus uusien hoivakotihankkeiden ja –konseptien toteuttamisesta sekä eri yhteistyökumppanien ja kuntien/hyvinvointialueiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Esperillä Tomi on vastuussa uusista yksiköistä, kiinteistöjen ylläpidosta, kuntaulkoistuksista sekä yrityskaupoista.

Eeva Ketola

Eeva Ketola

Laatujohtaja
LT, eMBA
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2020

Eevalla on useiden vuosien kokemus laadun kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aikaisemmin hän on toiminut Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella ja vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen kehityshankkeesta sekä ollut mukana mm. kansallisen laaturekisterityön käynnistämisessä.  

Pia Pallasto

Pia Pallasto

Henkilöstöjohtaja
OTK, eMBA
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2020

Pialla on vahvaa kokemusta valtakunnallisesta, työvoimavaltaiselta toimialalta. Ennen Esperille siirtymistä hän on toiminut Relacom Finland Oy:ssä vastaten HR-toimintojen ja -prosessien lisäksi eri vaiheissa muun muassa viestinnästä, turvallisuuden asiantuntijapalveluista, ympäristöasioista ja laatutyöstä.

Pia Panhelainen

Pia Panhelainen

Liiketoimintajohtaja, erityisryhmien palvelut
VTM, eMBA
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2017

Pia on toiminut Esperillä aluejohtajana vuodesta 2017, jolloin hän siirtyi yritykseen Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävästä. Pialla on yli 10 vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalan johtamistehtävistä ja monipuolinen asiantuntemus erityisesti julkisen sektorin toiminnasta.

Arne Köhler

Arne Köhler

Liiketoimintajohtaja, ikäihmisten palvelut
DI
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2019

Ennen Esperiin siirtymistä alkuvuodesta 2019 Arne työskenteli liikkeenjohdon konsultointiyritys The Boston Consulting Group:illa, jossa hän johti Pohjoismaiden Terveyspalvelujen liiketoiminta-aluetta. Arnella on kokemusta laajalti sekä muutosjohtamisesta että strategisesta ja operatiivisesta toiminnasta terveydenhuollossa.

Jani Nurisalo

Jani Nurisalo

Myynti- ja markkinointijohtaja
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2020

Ennen Esperiä Jani on vastannut kansainvälisen lääkeyhtiön Janssen Cilagin myynnin kehittämisestä sekä syöpälääkkeiden liiketoiminnan johtamisesta​. Lisäksi Jani on toiminut myös myynti- ja markkinointijohtajana Doctagonissa ja Pihlajalinnan julkisten palveluiden myyntijohtajana. 

Jussi Lehtonen

Jussi Lehtonen

Liiketoimintajohtaja Saga Care Finland Oy
MBA
Esperin johtoryhmässä vuodesta 2020
 

Esperin omistus

Esperi-konsernin emoyritys on Irepse Oy, jonka enemmistöosakas on sijoitusyhtiö Triton. Danske Bank, SEB ja Ilmarinen ovat yhtiön vähemmistöosakkaina.