Hyvä talous

Voimme edistää hyvää hoivaa, hyvää elämää ja hyvää työtä vain, kun taloutemme on kunnossa. Siksi hyvä talous on perusta, jonka päälle kaikki muu rakentuu. Haluamme kasvaa hallitusti ja tarjota kullekin yksikölle parhaat mahdolliset eväät onnistua tehtävässään

Vuosi 2022 talouden näkökulmasta

Tilikaudella 2022 jatkoimme kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Inflaation aiheuttamia lisäkustannuksia pyrittiin viemään sopimushintoihin, hankintasopimuksia neuvoteltiin uudelleen ja kannattamattomia yksiköitä järjesteltiin uudelleen.

Kysyntä palveluille pysyi vahvana vuonna 2022. Liikevaihto kasvoi parantuneiden käyttöasteiden ja kohonneiden asiakashintojen johdosta. Edelleen korkeana pysyneet sairauspoissaolot sekä yleinen hintatason nousu näkyivät kohonneina kustannuksina. Kustannusnousun vaikutuksia saatiin osaltaan katettua hankinnan prosesseja tehostamalla. Lisäksi kannattamattomien yksiköiden uudelleenjärjestelyt saatiin pääosin päätökseen vuoden 2022 aikana. Yksiköiden uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset sekä muut kertaluonteiset kulut rasittivat käyttökatetta. Operatiivinen käyttökate, josta edellä mainitut kulut on poistettu, vahvistui. Operatiivinen käyttökate oli 8,3 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli 2,5 %.

Liiketulosta rasittivat liikearvo- ja konserniliikearvopoistot sekä arvonalentumiset pysyvistä vastaavista yhteensä 29,6 miljoonaa euroa, mistä johtuen liikevoitto ja oma pääoma pysyivät negatiivisena.

Käyttöasteessa eli täytettyjen hoivapaikkojen osuudessa kehitys on jatkanut positiivisena. Vuoden 2022 keskimääräinen käyttöaste oli 91,2 %.

Maailman tilanne

Venäjän vuoden 2022 helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on inhimillinen katastrofi, joka vaikutti myös koko maailman talousjärjestelmään. Vaikutukset osuivat epäsuorasti myös Esperin liiketoimintaympäristöön. Sodan aiheuttama energian hinnan nopea kallistuminen vauhditti jo vuoden 2021 loppupuolella alkanutta yleistä hinnannousua. Kohonnut inflaatio nosti hintoja voimakkaasti kaikissa hankintakategorioissa. Koronavirusepidemia vaikutti edelleen vuonna 2022 kohonneina kustannuksina, jotka näkyivät erityisesti kasvaneiden sairauspoissaolojen aiheuttamana henkilöstökulujen kasvuna.

Verojalanjälki

Esperin verojalanjälki


 

 

Tutustu myös Esperin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen:

2022

2021

2020


Löydät Esperin vastuullisuusraportin 2022 tästä linkistä.