Hyvä talous

Taloudellista vastuuta on tehokas resurssien käyttö, hyvä taloudenhoito ja taloudellisen hyödyn pitkäjänteinen tuottaminen henkilöstölle, asukkaille, tilaaja-asiakkaille sekä muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Edistämme osaltamme Suomen eri alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä ja pyrimme rakentamaan pitkäaikaista luottamusta paikallisessa yhteisössä. Olemme läsnä ympäri Suomea työnantajana, palveluntarjoajana ja investointien mahdollistajana.

Katsaus vuoden 2020 talouteen

Koronapandemian vuoksi henkilöstölle ja asukkaille hankkimamme suojatarvikkeet, kuten maskit, aiheuttivat lisäkustannuksia. Näitä kustannuksia kuntien olisi pitänyt korvata hoiva-alan toimijoille, mutta vuoden 2020 aikana vain harva kunta huolehti velvollisuudestaan. Koronan takia emme pystyneet ottamaan vastaan lyhytaikaista hoivaa tarvitsevia asukkaita emmekä järjestämään päivätoimintaa. Saga-palvelutaloihin ei pystytty ottamaan uusia asiakkaita ollenkaan koko toukokuun aikana.

Vuonna 2020 käyttökateprosentti oli -6,1 %. Olemme määritelleet 2021–2024 strategiassamme liiketaloudelliseksi tavoitteeksemme nostaa käyttökate 10 %:iin vuoteen 2024 mennessä. Käyttöasteessa eli täytettyjen hoivapaikkojen osuudessa kehitys oli positiivinen. Vuoden 2020 keskimääräinen käyttöaste oli 84 %.

Teimme vuoden aikana monia uudistuksia, jotka auttavat taloutemme kannattavuuden korjaamisessa vuonna 2021. Vuonna 2020 pystyimme nostamaan hoivapalveluiden hintoja tulevissa sopimuksissamme tasolle, joka vastaa nousseita kustannuksia. Organisaatiouudistuksen myötä otimme käyttöön liiketoimintakohtaisen toimintamallin, joka selkeyttää ja jämäköittää eri liiketoimintojamme. Vuonna 2021 meillä on neljä selkeää itsenäisesti johdettua ydinliiketoimintaa. Lakkautimme vuoden aikana useita tappiollisia yksiköitä ja luovuimme yrityskaupoilla kotiin annettavista palveluista sekä lasten ja perheiden palveluista.

Investoinnit kuntiin ja verokädenjälki

Olemme toiminnallamme ylläpitämässä Suomen eri alueiden elinvoimaisuuden kehitystä ja pyrimme rakentamaan pitkäaikaista luottamusta paikallisissa yhteisöissä. Haluamme olla kunnille vakaa ja luotettava yhteistyökumppani. Esperin reaali-investoinnit Suomeen vuonna 2020 olivat 5,2 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä Esperin investointeja yritysostoihin. Lisäksi uusien yksiköiden rakennuttamisen kautta syntyi noin 29,5 miljoonan euron investoinnit vuonna 2020.

Vuonna 2020 Esperin vero- ja yhteiskuntakädenjälki oli yhteensä 70,5 miljoonaa euroa. Tästä kokonaisuudesta 8,5 miljoonaa euroa oli yrityksen maksamia veroja eli tuloveroja, kiinteistöveroja, arvonlisäveroja sekä varainsiirtoveroja. Henkilöstön palkoista suoritetut ennakonpidätykset olivat 27,1 miljoonaa euroa. Muita palkanmaksuun liittyviä maksuja, kuten työnantajan työeläkemaksu, työnantajan työttömyysvakuutusmaksu, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu, kertyi 34,9 miljoonaa euroa.


Tutustu myös Esperin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen:

2021

2020