Taloudellinen vastuu

Esperin vero- ja yhteiskuntajalanjälki oli yhteensä 64,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tästä kokonaisuudesta 13,1 miljoonaa euroa oli yrityksen maksamia veroja eli tuloveroja, kiinteistöveroja, arvonlisäveroja sekä varainsiirtoveroja. 26,0 miljoonaa euroa oli henkilöstön palkoista pidätettyjä ennakonpidätyksiä ja 25,7 miljoonaa euroa muita palkanmaksuun liittyviä maksuja kuten työnantajan työeläkemaksuja, työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuja. Esperi maksoi kaikki veronsa Suomeen.

Esperin reaali-investoinnit Suomeen vuonna 2018 olivat 7,6 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä Esperin investointeja yritysostoihin. Lisäksi investoimme välillisesti uusien hoivakotien rakennuttamisen muodossa 90 miljoonaa euroa Suomeen vuonna 2018. Toimintamme ja investointimme ovat jakautuneet kuntiin ympäri Suomea, myös pienille paikkakunnille. Esperin toimintayksiköistä noin 40% sijaitsee alle 30 000 asukkaan kunnissa, ja näistä noin 50% sijaitsee alle 10 000 asukkaan kunnissa (Tilastokeskuksen raportoima asukasluku 31.12.2018).

Esperi_verot

Kuvan voit katsoa isompana täältä.