Taloudellinen vastuu

Esperi maksaa veronsa Suomeen, jossa myös konsernin liiketoiminta tapahtuu. Emme maksa osinkoja tai hallintopalveluveloituksia ulkomaille.

Esperin vero- ja yhteiskuntajalanjälki oli yhteensä 64,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tästä kokonaisuudesta 13,1 miljoonaa euroa oli yrityksen maksamia veroja eli tuloveroja, kiinteistöveroja, arvonlisäveroja sekä varainsiirtoveroja. 26,0 miljoonaa euroa oli henkilöstön palkoista pidätettyjä ennakonpidätyksiä ja 25,7 miljoonaa euroa muita palkanmaksuun liittyviä maksuja kuten työnantajan työeläkemaksuja, työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuja. 

Esperin reaali-investoinnit Suomeen vuonna 2018 olivat 7,6 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä Esperin investointeja yritysostoihin. Lisäksi investoimme välillisesti uusien hoivakotien rakennuttamisen muodossa 90 miljoonaa euroa Suomeen vuonna 2018. Toimintamme ja investointimme ovat jakautuneet kuntiin ympäri Suomea, myös pienille paikkakunnille. Esperin toimintayksiköistä noin 40% sijaitsee alle 30 000 asukkaan kunnissa, ja näistä noin 50% sijaitsee alle 10 000 asukkaan kunnissa (Tilastokeskuksen raportoima asukasluku 31.12.2018).

Esperi_verot

Kuvan voit katsoa isompana täältä. 

Tutustu myös Esperin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 täällä. 

Yhteisövero

Yritykset maksavat veroa tuloksesta, josta on vähennetty rahoituskulut eli yrityksen ottamien lainojen korot. Konserni ei ole verosubjekti, vaan jokainen konserniin kuuluva juridinen yhtiö maksaa veroja oman verotettavan tuloksensa perusteella.

Esperi Care Holding –konsernin yhtiöiden yhteenlaskettu yhteisövero muodostuu seuraavasti:
Esperin konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 264,8 miljoonaa euroa ja tulos ennen rahoituskuluja ja veroja oli 11,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. Rahoituskulut olivat 18,7 miljoonaa euroa, eli niiden vähentämisen jälkeen Esperi Caren tulos painui 7 miljoonaa euroa tappiolle.

Esperin 18,7 miljoonan rahoituskuluista 7,9 miljoonaa on lähipiiriltä saatujen lainojen korkokuluja. Esperi on jättänyt vähentämättä nämä lähipiirilainojen korkokulut, jolloin verotettava tulos on palautunut 0,9 miljoonaa positiiviseksi. 0,9 miljoonan euron tuloksesta maksettava yhteisövero 20%:n verokannalla on 180 tuhatta euroa.

Muista verotettavaan tulokseen tehtävistä oikaisuista verotuksen ja konsernikirjanpidon välisistä laskentasäännöistä johtuen, Esperi konsernin yhteisövero vuonna 2018 oli 449 tuhatta euroa.

Konsernin verojen täsmäytyslaskelma:

Esperi konsernin verojen täsmäytyslaskelma