Vastuullista taloutta

Hyvän työn, -hoivan ja -elämän edellytyksenä on vastuullinen talous

Taloudellinen vastuu on toiminnan pitkäaikaisesta liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista, mutta myös yrityksen eri sidosryhmiin ja laajemmin koko yhteiskuntaan kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista.

Taloudellista vastuuta on tehokas resurssien käyttö, hyvä taloudenhoito ja taloudellisen hyödyn pitkäjänteinen tuottaminen henkilöstölle, asukkaille, tilaaja-asiakkaille sekä muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Edistämme osaltamme Suomen eri alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä ja pyrimme rakentamaan pitkäaikaista luottamusta paikallisessa yhteisössä. Olemme läsnä ympäri Suomea työnantajana, palveluntarjoana ja investointien mahdollistajana.

Vuonna 2019 investoimme voimakkaasti henkilöstöön sekä laatuhankkeisiin

Suomen 16. suurimpana työllistäjänä maksoimme viime vuonna 181 miljoonaa euroa palkkakuluja henkilöstöllemme. Samaan aikaan kun liikevaihtomme kasvoi 8,3 prosenttia, kasvoivat henkilöstökulumme vuodesta 2019 noin 23,3 prosenttia.

Taloudellisen vastuunkannon tulee ulottua myös ympäröivään yhteiskuntaan. Suomen vanheneva kansa ja -kiinteistökanta tarvitsee yksityisiä investointeja ja riskinottoa, joka ei rasita kuntia, maakuntia eikä valtiota. Esperin reaali-investoinnit Suomeen vuonna 2019 olivat 5,3 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä Esperin investointeja yritysostoihin. Lisäksi investoimme välillisesti uusien hoivakotien rakennuttamisen muodossa noin 70 miljoonaa euroa Suomeen vuonna 2019.

Toimintamme ja investointimme ovat jakautuneet kuntiin ympäri Suomea, myös pienille paikkakunnille. Esperin toimintayksiköistä noin 37 prosenttia sijaitsee alle 30 000 asukkaan kunnissa, ja näistä noin 47 prosenttia sijaitsee alle 10 000 asukkaan kunnissa (Tilastokeskuksen asukasluku vuonna 2019).

Verojen maksu on oleellinen osa vastuullista ja kestävää taloutta

Esperi maksaa veronsa Suomeen, jossa myös konsernin liiketoiminta tapahtuu. Emme maksa osinkoja tai hallintopalveluveloituksia ulkomaille. Vuonna 2019 Esperin vero- ja yhteiskuntajalanjälki oli yhteensä 69,1miljoonaa euroa. Tästä kokonaisuudesta 9,4 miljoonaa euroa oli yrityksen maksamia veroja eli tuloveroja, kiinteistöveroja, arvonlisäveroja sekä varainsiirtoveroja. 28,7 miljoonaa euroa oli henkilöstön palkoista pidätettyjä ennakonpidätyksiä ja 31,0 miljoonaa euroa muita palkanmaksuun liittyviä maksuja kuten työnantajan työeläkemaksuja, työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuja.

Esperin verot 2019.

Kuvan voit katsoa isompana täältä. 


Tutustu myös Esperin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen: