Ympäristövastuu

Ympäristön kuormituksen vähentäminen on tärkeä osa yhteiskunnallista kehitystä, joka turvaa terveellisen, monimuotoisen maailman myös tuleville sukupolville. Ympäristöystävällisyys on läsnä myös Esperin jokapäiväisessä toiminnassa, ja siihen kiinnitetään huomiota erityisesti rakentamisessa ja rakennusten käytössä, jätehuollossa ja kierrätyksessä sekä tekemissämme hankinnoissa.

Ympäristöystävällisyys rakentamisessa ja rakennusten käytössä

Esperin tavoitteena kaikissa uusissa kohteissa on kestävä rakentaminen, jonka tuloksena syntyy mahdollisimman pitkäikäisiä ja materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia. Edellytämme kumppaneitamme käyttämään sertifioituja, vähäpäästöisiä materiaaleja, jotka kuormittavat luontoa mahdollisimman vähän. Yhteistyökumppaniemme laatua ja suorituskykyä valvotaan sekä kehitetään säännöllisellä seurannalla, aktiivisella yhteistyöllä sekä tavoitemittareilla.

Suosimme puurakentamista ja käytämme PEFC –sertifioitua puutavaraa rakentamisessa. Uusien kiinteistöjen tekniikassa käytetään energiatehokkaita ratkaisuja erityisesti lämmityksen ja valaistuksen osalta - käytämme esimerkiksi maalämpöä kaukolämmön sijaan sen ollessa mahdollista. Pyrimme myös pienentämään hiilijalanjälkeämme mm. kiinteistötekniikan etäohjauksen avulla. Rakennusten suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat niiden käytön aikana, joten on tärkeää, että jo rakennusvaiheessa tämä otetaan huomioon ja mahdollistetaan energiaa ja luontoa säästävä rakennusten käyttö niiden valmistuttua.

Ympäristöystävällisyys jätehuollossa ja kierrätyksessä

Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme ympäristöystävällistä ja luotettavaa toimintaa jätehuollossa. Tavoitteenamme on kasvattaa kierrätyksen määrää aina kun se on mahdollista – ensisijaisesti jätteet pyritään ohjaamaan uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.

Esperin uusi jätesopimus mahdollistaa jätteiden kierrätyksen lähes jokaisessa yksikössä vuoden 2019 loppuun mennessä. Otimme myös syksyllä 2018 käyttöön uuden interaktiivisen työkalun, jolla seuraamme yksikköjemme kierrätysastetta ja muita jätehuollon ympäristöystävällisyyttä ja hävikin määrää kuvaavia tunnuslukuja. Työkalun avulla voimme sekä varmistaa toimintamme nykyisen tason että seurata jätehuollon ja kierrätyksen ympäristöystävällisyyden kehitystä pitkällä aikavälillä systemaattisen kehitystyön tuloksena.

Ympäristöystävällisyys hankinnoissa

Hankinnoissa noudatamme kestävän kehityksen periaatteita, jotka ohjaavat säästämään energiaa, luontoa ja raaka-aineita. Vastuullisuus on meille tärkeää ympäristöasioissa:

  • Keskeisiltä palveluntuottajilta ja tavarantoimittajilta edellytetään ISO 14001 ympäristöjärjestelmää
  • Painotamme kestäviä, pitkän elinkaaren laadukkaita energiatehokkaita laitehankintoja
  • Tavarantoimittajien kaikkien pakkausmateriaalien on oltava ympäristöystävällisiä
  • Ateriapalveluiden tuottajilta edellytetään vähintään 80% kotimaisuusastetta. Tavoittelemme tulevaisuudessa 90% kotimaisuusastetta.