Mielenterveyskuntoutuja Esperillä.

Mitä on mielenterveyskuntoutus?

Mielenterveyskuntoutus on palvelua, jolla tuetaan mielenterveyden häiriöstä kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Mielenterveyskuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden mielenterveys on järkkynyt ja toimintakyky heikentynyt joko tilapäisesti tai vakavammin mielen sairauden seurauksena.

Asumisen tukea ja kuntoutusta Esperillä​​

Esperi tarjoaa mielenterveyskuntoutujille toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää asumispalvelua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Kuntoutus on yksilöllistä sekä kuntoutujan omien tavoitteiden ja voimavarojen mukaista. Tavoitteenamme on vahvistaa asukkaan selviytymistä arjessa, asukkaan oman elämänlaadun edistäminen sekä asukkaan kuntoutus kohti mahdollisimman itsenäistä elämää.

Tarjoamme tuettua asumista, yhteisöllistä asumista (palveluasuminen) ja ympärivuorokautista palveluasumista. Ammattitaitoinen henkilöstö sekä aktiivinen ja kuntouttava asuminen kunkin voimavarat huomioiden takaavat parhaan tuen kuntoutumiseen. Erilaiset yhteiset arjen aktiviteetit ja vastuutehtävät ovat tärkeä osa asumista Esperillä – näihin osallistuminen tukee arjen hallintaa ja tuo päivään rytmiä ja merkityksellisyyttä.

Palvelun toteuttamissuunnitelma laaditaan asukkaan, kunnan, omaisten ja Esperi-kodin henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään ja omaan kotiin asukkaan voimavarat ja omat toivomukset huomioiden tai hyvän elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyminen mahdollisimman pitkään. 

Esperi on valinnut toipumisorientaation toimintaa ja strategiaa ohjaavaksi toimintafilosofiaksi mielenterveyskuntoutujien palveluihin. Esperillä tämä yhteinen toimintatapa tunnetaan nimellä MIELI-toipumisorientaatio. MIELI-toipumisorientaation ydinajatus on, että asukkaalla on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä niin paljon kuin mahdollista. 

Miten pääsee mielenterveyskuntoutukseen? 

Erilaisia mielenterveyskuntoutuksen palveluja tarjoavat yksityiset palveluntuottajat, kuten Esperi, sekä kuntoutuslaitokset, - järjestöt ja sairaalat. Kuntoutujalle sopiva kuntoutusmuoto riippuu muun muassa hänen oireistaan sekä elämäntilanteestaan.

Esperillä tarjoamme asumispalveluita. Asiakkaamme tulevat pääasiassa hyvinvointialueiden kautta. Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalityöntekijään ja keskustella tilanteesta ja selvittää yhdessä, millaiselle palvelulle on tarve. Mikäli yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa päädytään siihen, että asumispalvelu olisi paras vaihtoehto kuntoutukseen, voitte ottaa yhteyttä suoraan kiinnostavaan yksikköön. Esperin kodit mielenterveyskuntoutujille löydät täältä.