Tehostettua palveluasumista Esperin kodeissa.

Mitä tarkoittaa tehostettu palveluasuminen?

Tehostetussa palveluasumisessa henkilöstöä on paikalla ympäri vuorokauden takaamassa asukkaillemme avun ja tuen saannin aina silloin kun sitä tarvitaan. Asukkaillamme on oma huoneet ja kylpyhuone, muut tilat kuten olohuone, ruokailutila, sauna ja piha-alueet ovat yhteisiä. Tarkemman palvelukuvauksen saat sinua kiinnostavan Esperi Kodin esihenkilöltä.

Tehostettu palveluasuminen ikääntyneelle

Esperin ikääntyneiden hoivakodeissa tarjotaan tehostettua palveluasumista ikäihmisille, joilla on erilaisia päivittäisen arjen selviytymisen haasteita esim. liikkumisen, muistisairauden tai muiden sairauksien vuoksi. Tehostetussa palveluasumisessa, jota kutsutaan myös ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisemme ovat läsnä ympäri vuorokauden huolehtien asukkaidemme yksilöllisestä, kuntouttavasta hoivasta. Asukkaat asuvat ryhmäkodeissa, missä heillä on oma huone ja wc-/kylpyhuone. Muut tilat ovat yhteisiä.

Tehostetun palveluasumisen palveluita tarjotaan kunnan ostopalvelusopimuksilla, palveluseteleillä sekä itsemaksaville asiakkaille.

Tehostettu palveluasuminen voi olla vakituista tai lyhytaikaista.

Lue lyhytaikaisesta asumisesta lisää täältä.

Tutustu muihin ikääntyneiden palveluihin täältä.

Katso kaikki ikääntyneiden hoivakodit täältä.

Tehostettu palveluasuminen mielenterveyskuntoutujille

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee ympärivuorokautista tukea hoitoalan ammattilaisilta selviytyäkseen arjen toiminnoista. Tavoitteena on kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään.

Lue lisää mielenterveyskuntoutujien tehostetusta palveluasumisesta ja muista asumismuodoista täältä.

Katso kaikki mielenterveyskuntoutujien kodit täältä.

Tehostettu palveluasuminen eli autettu asuminen kehitysvammaisille

Kehitysvammaisten palveluissa ympärivuorokautista asumista kutsutaan autetuksi asumiseksi. Autettu asuminen sopii henkikölle, joka kehitysvammansa tai muun vamman vuoksi tarvitsee hoitoa, ohjausta, apua tai tukea vuorokauden kaikkina aikoina. Henkilöllä saattaa olla vamman lisäksi muita, toimintakykyyn oleellisesti vaikuttavia fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia tarpeita, jotka lisäävät asiakkaan avun ja ohjauksen tarvetta.

Lue lisää autetusta asumisesta ja muista kehitysvammaisten palveluista täältä.

Katso kaikki kehitysvammaisten kodit täältä.