Esperi Hoivakoti Pajulehto Vihti.

Mitä tarkoittaa tuettu asuminen?

Tarjoamme tuetun asumisen palvelua ja tukiasumista mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Meillä on tarjolla tukiasuntoja, joissa voidaan turvallisesti ja tuettuna harjoitella itsenäistä elämää. Tuetussa asumisessa asiakas asuu tyypillisesti omassa kodissa, jonka on esimerkiksi vuokrannut Esperiltä. Tuen tavoitteena on, että asukas saa valmiuksia itsenäiseen asumiseen, elämän- ja arjenhallintaan. Tukipalvelut räätälöidään aina asukkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen pohjalta.

Kenelle tuettu asuminen on tarkoitettu?

Tuettu asuminen sopii yleensä henkilöille, jotka pärjäävät melko itsenäisesti päivittäisissä toimissaan. Tukikäyntien määrä sovitaan yksilöllisesti.

Mielenterveyskuntoutujille tuetun asumisen tarve voi liittyä esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin, lastensuojeluhistoriaan tai neuropsykiatrisiin häiriöihin. Kehistysvammaisilla asiakkaalla tukiasunnon hankinta alkaa usein halusta itsenäistyä ja saada oma koti. Tuettu asuminen on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille henkilöille. Tuetun asumisen asiakas tarvitsee vain vähän tukea päivittäisten askareiden hoitamisessa ja valmennusta itsenäistymisen taidoissaan.

Missä tukiasunnot sijaitsevat?

Esperillä tukiasunnot sijaitsevat useimmiten samassa pihapiirissä tehostetun asumispalveluyksikön kanssa. Tuetun asumisen asiakkaille on näin ollen mahdollista hyödyntää esimerkiksi ryhmäkotien harrastus- tai ryhmä- ja työtoimintoja.

Tukiasunnot Esperillä.
Tukiasunnot sijaitsevat usein samassa pihapiirissä asumispalveluyksikön kanssa, mutta erillisessä rivitalokokonaisuudessa.