Yhteisöllinen asuminen Esperillä.

Mitä tarkoittaa yhteisöllinen asuminen?

Yhteisöllinen asuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua. Yhteisöllinen asuminen on itsenäisempää kuin ympärivuorokautinen asumispalvelu eikä sisällä hoivaa yöaikaan. Palvelu tunnetaan entuudestaan myös nimillä tavallinen palveluasuminen ja kevythoiva. Uusi nimitys, yhteisöllinen asuminen, tuli voimaan 1.1.2023 asumispalvelujen uudistuksen myötä.

Kenelle yhteisöllinen asuminen sopii?

Yhteisöllinen asuminen sopii henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut, mutta tulee toimeen melko itsenäisesti. Asukas tarvitsee jonkin verran hoivaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Avun tarve voi olla esimerkiksi lääkehuollossa tai ruokailussa. Yhteisöllisen asumisen asukas ei tarvitse apua yöaikaan, mutta käytössä on yleensä kutsujärjestelmä, jonka avulla hän saa apua. 

Tarjoamme Esperillä yhteisöllistä asumista osassa ikäihmisten hoivakodeissa sekä osassa kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kodeissa.

Mitä yhteisöllisen asumisen palveluun sisältyy? 

Esperillä yhteisölliseen asumiseen sisältyvät palvelut suunnitellaan yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Asukkaalla on oma huone/asunto, suurimmassa osassa asuntoja on myös oma minikeittiö. Lisäksi asukkaalla on käytössään Esperi-kodin muut yhteistilat. Yhteistiloissa voi halutessaan oleskella ja viettää aikaa muiden asukkaiden kanssa. Kodin henkilöstö on läsnä aamusta iltaan auttamassa arjen askareissa ja järjestämässä asukkaille monipuolista tekemistä. Arki on toiminnallista ja kannustamme asukkaita osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin. Yhteisöllisen asumisen asunnot sijaitsevat Esperi-kodin yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä, kuten samassa pihapiirissä.

Miten yhteisölliseen asumiseen pääsee asukkaaksi? 

Asukkaaksi tullaan yleensä hyvinvointialueen kautta. Suosittelemme ottamaan yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaalitoimeen tai kysymään lisätietoja Esperin asiakaspalvelusta: info@esperi.fi