Hoivakodin asukkaat ulkoilevat

Ulkoilun ilo kuuluu kaikille

15.10.2020 | Uutinen

Esperin ikääntyneiden hoivakodit ovat jo useamman vuoden osallistuneet Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjaan, jolla edistetään ikäihmisten oikeutta turvalliseen ulkoiluun. Liikunta ja ulkoilu ovat tärkeä osa asukkaiden kokonaisvaltaista hoitoa myös Esperissä.

Usealla 75 vuotta täyttäneellä ulkoilu vähenee toimintakyvyn heikentyessä, mutta ulkona liikkumisen tarve säilyy. Joskus ikäihminen ei liikkumiskyvyn ongelmien, yksinäisyyden tai kaatumisen pelon vuoksi pääse ulos. Tarvitaan erilaisia tukitoimia, jotta iäkkäät voivat ulkoilla turvallisesti. Liikunnan merkityksestä ikääntyneelle kertoi myös geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne tuoreessa blogissaan

Tänä vuonna kuukauden mittainen kampanja toteutettiin poikkeuksellisella tavalla keräten ulkoilutarinoita. Kampanjassa oli mukana 157 palvelutaloa tai hoivakotia, 27 järjestöä ja 58 muuta yhteisöä. Esperi-konsernista mukaan innostui 33 hoivakotia ja 3 Sagan palvelutaloa.