Esperi Hoivakoti Tapio.

Mitä hoivakodissa asuminen maksaa?

Ikääntyneiden hoivakotien palveluiden hinnat muodostuvat eri tavoin ja maksukäytäntöön vaikuttaa muun muassa se, maksaako asukas asumisen itse vai onko hänellä hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli. Tarjoamme hoivaa sekä vaativahoitoisille muistisairaille että pienen avun turvin arjessa pärjääville ikäihmisille. Hoidon kustannuksiin voi hakea erilaisia tukia. Lue täältä mitä tukia hoivakodissa asumiseen voi saada.

Miten hinta muodostuu?

Tarjoamme asiakkaille palvelupaketteja yksilöllisen tarpeen mukaan, jolloin myös palveluiden kustannukset ovat yksilöllisiä. Palvelupaketin hinta muodostuu hoivan hinnasta, aterioista ja asumiskuluista. 

Hoivan hintaan vaikuttavat asiakkaan tarvitseman hoivan ja hoidon määrä. Esperin hoivakodeissa asumiskustannukset ovat linjassa paikkakunnan yleisen vuokratason kanssa. Asumiskulut sisältävät oman asunnon wc-/kylpyhuonetiloineen sekä yhteistilojen käytön.

 • Ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa hinta muodostuu kolmesta osasta: hoivasta, asuinhuoneen vuokrasta ja aterioista. 
 • Kevyemmässä palveluasumisessa asumisen kustannukset koostuvat: vuokrasta, sähkö- ja vesimaksusta ja palvelumaksusta. 
 • Lyhytaikaishoidossa (mm. omaishoidon vapaapäivät) maksu on vuorokausikohtainen sisältäen kaikki palvelut. 

Kaikissa palvelumuodoissa asukkaat saavat osallistua kotien ohjelmalliseen ja kuntouttavaan arkeen. 

Pyrimme aina räätälöimään asiakkaillemme mahdollisimman yksilöllisiä ratkaisuja niin, että ne vastaavat asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja asiakas maksaa vain tarvitsemastaan palvelusta. Lisäksi kevyemmissä palvelupaketeissa on tarjolla monipuolisia lisäpalveluita, joita asiakas voi ostaa tarpeensa mukaan. 

Kuka maksaa asumiskulut?

Asukkaaksemme voi tulla hyvinvointialueen sijoittamana (puitesopimusasiakkaana) tai palveluseteliasiakkaana. Näissä tapauksissa hyvinvointialue maksaa osan palveluista. Asiakkaaksemme voi tulla myös itse maksavana asiakkaana, jolloin asiakas vastaa kaikista kustannuksista itse. Itse maksavana asiakkaana asumiseen ja palveluihin voi hakea eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea sekä käyttää kotitalousvähennystä (palveluseteliasiakkaat eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin).

Asumisen lisäpalvelut

Esperin hoivakotien palveluihin kuuluvat vuokra, ateriapalvelut, hoito ja hoiva sekä virikkeellinen ja kuntouttava toiminta. Lisäpalveluina on saatavissa esimerkiksi:

 • Kotihoidon palvelut kuten asiointiapu
 • Lääkäripalvelut
 • Yksilöllinen fysioterapia
 • Jalkahoitajan ja kampaajan palvelut

Hoivakotiasumisen hintaan eivät kuulu

 • Lääkkeet, aikuisten hygieniasuojat ja henkilökohtaisen hygienian tavarat.
 • Vaatteet, omat ostokset ja vapaa-ajan reissut. Myös osa kotiemme retkistä saattaa olla maksullisia. 
 • Henkilökohtaiset apuvälineet. Apuvälineet saadaan pääsääntöisesti käyttöön hyvinvointialueiden apuvälinelainaamoista. Autamme asioiden hoitamisessa.
 • Lääkäripalveluiden maksuttomuus tai sisältyminen palvelun hintaan tehostetussa palveluasumisessa on hyvinvointialuekohtaista. Yleensä perusterveydenhuolto järjestetään hyvinvointialueen terveyspalvelujen toimesta.
   
Tietyn yksikön hinnaston saat kysymällä yksikön esihenkilöltä.