Nainen ja mies pelaavat biljardia

Mitä tukia hoivakodissa asumiseen voi saada

Kelalta voi saada eläkkeensaajan asumistukea. Kannattaa käydä tutustumassa Kelan sivuilla asumistukilaskuriin.

Kelalta saa myös eläkkeensaajan hoitotukea, joka ei ole tulosidonnainen. Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen ryhmään avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan.

Hoiva- ja hoitopalveluiden maksuista voi lisäksi tehdä kotitalousvähennyksenMyös palvelujen maksamiseen osallistunut lähiomainen voi hyödyntää vähennyksen. Kotitalousvähennystä ei voi tehdä sellaisista palvelumaksuista, joita varten on myönnetty palveluseteli.

Palveluseteli voidaan myöntää, jos kunnalla on käytössä hoiva-asumisen palveluseteli ja asiakas täyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteerit. Lisäksi kunnat myöntävät palveluseteleitä omaishoitajan vapaan aikaiseen tilapäiseen asumiseen. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Palvelusetelin kattamat palvelut ja arvo vaihtelevat kunnittain.

Tukea muihin Esperin palveluihin

Kela korvaa normaalin käytännön mukaan osan Esperin lääkäripalveluiden hinnasta. Korvaus vähennetään laskustasi, kun esität Kela-korttisi.