Esperi Hoivakoti Tapio.

Mitä tukia hoivakodissa asumiseen voi saada?

Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset kannattaa hyödyntää. Palveluasumiseen ja muuhun kunnan/hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun on mahdollista saada yhteiskunnan erilaisia tukia. mm. Kelan asumistuki, kelan hoitotuki, kotitalousvähennys, palveluseteli, lääkäri- sekä lääkekulukorvaukset. Tuen suuruus määräytyy paitsi hoivan tarpeen myös tuensaajan taloudellisen aseman perusteella. Kotitalousvähennys ja Kelan tuet käyvät kaikkeen asumispalveluun. Palvelusetelien osalta hyvinvointialue on erikseen määritellyt, mihin palveluihin palveluseteli myönnetään. Tiedot koskevat vuotta 2023.

Kelan asumistuki

Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten (vuokra, vesi, sähkö) tukemiseen. Eläkkeensaajan asumistuen määrä perustuu bruttoeläkkeeseen ja muuhun varallisuuteen. Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % huomioon otettavista asumiskustannuksista, joista on vähennetty perusomavastuu sekä tulojen mukaan määräytyvä lisäomavastuu.

Voinko saada Kelan eläkkeensaajan asumistukea?

Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea yksin tai puolisosi kanssa tai mikäli asut asunnossa, jossa muutkin saavat eläkettä, joka oikeuttaa Kelan asumistukeen. Tässä tapauksessa teidän pitää yhteisesti hakea eläkkeensaajan asumistukea ja tällöin tuet maksetaan puoliksi.

Et ole oikeutettu kelan eläkkeensaajan asumistukeen, jos saat jotain seuraavista: osa-aikaeläkettä, osittain varhennettua vanhuuseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Jos saat jotain edellä mainituista, kannattaa sinun hakea yleistä asumistukea.

Yleisen asumistuen lisätiedot saat Kelan sivuilta.

Paljonko voin saada kelan eläkkeensaajan asumistukea?

Esimerkkilaskelma kelan eläkkeensaajan asumistuesta:
Liisan bruttotulot ovat 1500€ eikä hänellä ole sen suurempaa varallisuutta. Liisan vuokra on 800€ /kk ja hän saa siihen noin 317€ asumistukea.

Voit tehdä oman laskelmasi Kelan asumistukilaskurilla.

Kelan eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkkeensaajan hoitotukea on mahdollista hakea asumispalvelun hoitokustannuksiin silloin kun ikääntynyt on jatkuvan hoidon ja hoivan tarpeessa. Kelan myöntämä Eläkkeensaajan hoitotuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan. Maksimissaan ylin hoitotuki on 362,63 €/kk €/kk. Tarkemmat kriteerit saat Kelan asiakaspalvelusta tai nettisivuilta.

Voinko saada kelan eläkkeensaajan hoitotukea?

Sinulla voi olla oikeus Kelan hoitotukeen, mikäli olet eläkkeellä ja sinulla on lääkärin toteama sairaus tai vamma, jonka takia tarvitset apua tai valvontaa ja mikäli toimintakykysi on heikentynyt sairauden vuoksi vähintään vuoden ajan.

Hoitotuki myönnetään tapauskohtaisesti. Tarkemmat kriteerit saat Kelan asiakaspalvelusta tai nettisivuilta.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä hoiva- ja hoitotyössä on 3 500 €/hlö/v. Omavastuu on 100 €/hlö. Vähennys on henkilökohtainen eli vähennyksen voivat saada molemmat puolisot ja myös lapset, mikäli maksavat vanhempansa hoitokuluja. Tuki on maksimissaan 60 %. 

Asumispalveluun voi saada kotitalousvähennystä. Asumispalvelun yleisissä tiloissa tapahtuvaan hoitoon tukea ei makseta eli hoivapalveluyrittäjän pitää eritellä hoitolasku niin, että asukkaan omissa tiloissa annettu hoito ja hoiva näkyvät laskusta. Kotitalousvähennystä ei voi tehdä palvelumaksuista, joita varten on myönnetty palveluseteli.

Mistä kotitalousvähennystä saa?

Kotitalousvähennyksen voi saada kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä kotitaloustyöstä esimerkiksi siivoustyöstä, remonttityöstä, tietotekniikka- ja sähkölaitteiden asennustyöstä sekä hoito- ja hoivatyöstä. Näihin on eri rajat ja määrät kuin hoitotyöhön. Katso ajankohtaiset tiedot vero.fi -sivuilta.

Palkkaamasi yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, muuten kotitalousvähennystä ei myönnetä.

Palveluseteli

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan/hyvinvointialueen kuuluu järjestää asukkailleen. Asiakkaalla on oltava sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän hakee kunnalta/hyvinvointialueelta apua. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan/hyvinvointialueen tuottamalle palvelulle. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan/hyvinvointialueen hyväksymältä palveluntuottajalta palvelut hankitaan. Kunta/hyvinvointialue päättää ottaako palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin myöntää setelin. 

Lisätietoja Esperin palveluiden korvauksista sekä taksoista:

Kela korvaa normaalin käytännön mukaan osan Esperin lääkäripalveluiden hinnasta mm. potilaalle tarpeellisista sairaanhoidon- sekä lääkekustannuksista. Korvaus vähennetään laskustasi, kun esität Kela-korttisi.

Aiheesta lisää: