Esperi ikäihmiset.

Mikä on palveluseteli?

Yhteiskunnan tuet

Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset kannattaa hyödyntää. Asumispalveluihin voi saada yhteiskunnan tukea, jonka määrään vaikuttaa tuen tarve ja tuensaajan taloudellinen asema. Palveluseteli on hyvinvointialueen tarjoama maksuseteli, joka korvaa osan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukustannuksista. Muista tuista voit lukea lisää täältä. 

Palvelusetelit ovat käytössä jo useilla hyvinvointialueilla ja niiden määrä on kasvussa. Palvelusetelillä hyvinvointialueet voivat tarjota yksityisen palveluntuottajien palveluita omien palveluidensa lisäksi. Suomessa on myös alueita, joissa palveluseteli on asiakkaalle ainoa vaihtoehto tehostetun palveluasumisen hankintaan. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka hyvinvointialueen kuuluu järjestää asukkailleen. Jokainen hyvinvointialue päättää itse mitä sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelillä voi hankkia. Tehostetun eli ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin lisäksi voi olla käytössä kevyemmän palveluasumisen ja omaishoitajan vapaan aikainen lyhytaikaisen asumisen palveluseteli. Lisätietoa saat kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista tai hyvinvointialueen omilta nettisivuilta.

Ikäihmisten palveluiden lisäksi palveluseteli voi olla käytössä kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa. 

Palvelusetelin käyttö

Saatuasi palvelusetelin voit itse päättää minkä yrityksen palveluun sen käytät, kunhan yritys on kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Löydät luettelon hyväksytyistä palveluntuottajista palvelusetelijärjestelmästä tai hyvinvointialueen nettisivuilta.

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai riippuvainen asiakkaan tuloista. Palvelut ja arvo vaihtelevat hyvinvointialueittain, osassa hyvinvointialueista palveluseteli kattaa sekä hoivan että ateriat ja osassa vain hoivan. Vuokraa palveluseteli ei korvaa, paitsi lyhytaikaisessa hoivassa, jossa palveluntuottajan hinta pitää sisällään kaikki maksut. Palvelusetelin tulee kattaa kokonaan sellaiset palvelut, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksuttomia.

Miten saan palvelusetelin?

Asiakkaalla on oltava sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän hakee kunnalta apua. Palveluseteliä haetaan omasta asuinkunnasta, esimerkiksi sosiaalivirastosta tai terveysasemalta. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että asiakas on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Mikäli hyvinvointialue käyttää palveluseteliä kyseisen palvelun tuottamiseen, asiakas voi ilmoittaa haluavansa palvelua varten palvelusetelin. Lue lisää palvelutarpeen arvioinnista. 

Miten valitsen palveluntuottajan?

Palvelusetelin avulla voit itse tai omaisen avulla valita yksityisen palveluntuottajan. Saatuasi myönteisen päätöksen ja palvelusetelin, ole yhteydessä valitsemaasi palveluntuottajaan ja tee sopimus palvelusta. Löydät luettelon hyväksytyistä palveluntuottajista, tarjottavista palveluista sekä tiedot palvelujen hinnasta hyvinvointialueen internetsivuilta. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista.

Kuka voi tuottaa palveluja?

Jotta hyvinvointialue voi hyväksyä yksityisen palveluntuottajan, pitää tiettyjen ehtojen täyttyä. Palvelujen tuottajan täytyy olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja täyttää toiminnalle laissa asetetut vaatimukset. Palveluntuottajan tarjoamat palvelut tulee myös olla tasoltaan verrattavissa kunnallisten palveluiden kanssa. Tämän lisäksi hyvinvointialueet voivat itse määrittää palveluille lisävaatimuksia. Mikäli edellytykset ja vaatimukset eivät täyty, alue ei hyväksy yritystä palvelusetelituottajaksi.

Palveluntuottajien vertailu

Osalla hyvinvointialueista on käytössä sähköinen palvelusetelijärjestelmä, jossa asiakas voi vertailla palveluntuottajia. Osalla taas löytyy omilta internet-sivuiltaan listaus palveluntuottajista. Alla esiteltynä lyhyesti yleisimmät sähköiset palvelusetelijärjestelmät: Parasta palveluaVaana ja Palse

Parasta palvelua

Parasta palvelua eli PSOP on palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jossa voi tarkastella itselle myönnettyjä palveluseteleitä ja käytettävissä olevia palveluntuottajia. Järjestelmässä pääsee vertailemaan hintoja ja laatua. PSOP-järjestelmää käyttävät mm. seuraavat kaupungit ja hyvinvointialueet: 

 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Kainuun hyvinvointialue
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue


Vaanavalinnanvapaus- ja palvelusetelijärjestelmä

Vaana on valinnanvapaus- ja palvelusetelijärjestelmä, josta löytyy hyvinvointialueiden hyväksymien palvelutuottajien hinnat, palvelut ja toimipaikkatiedot. Verkkopalvelussa voi tarkistaa myös itselle myönnetyn palvelusetelin saldon ja tapahtumat. Vaanaa käyttävät mm. seuraavat kaupungit ja hyvinvointialueet: 

 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 • Lapin hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun-Sote

Palse.fi -portaali

Palse.fi -portaali on palveluseteli-, ostopalvelu- ja kilpailutusprosessijärjestelmä. Palsen kautta pystyy etsimään ja vertailemaan palveluntuottajia, tarkastele itselle myönnetyn päätöksen tietoja, seurata käytettävissä olevan palvelun määrää ja antaa palautetta. Palsea käyttävät mm. seuraavat hyvinvointialueet:

 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Satakunnan hyvinvointialue
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue


Toimi näin

Onko käytössäsi palveluseteli? Palveluseteliasiakas voi valita itse palveluntuottajan. Annamme mielellämme lisätietoa.