Naiset nostavat aurinkovarjoa

Mikä on palveluseteli

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan.

Tukea ikäihmisten asumiseen

Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset kannattaa hyödyntää. Asumispalveluihin voi saada yhteiskunnan tukea. Sen määrään vaikuttaa tuen tarve ja tuensaajan taloudellinen asema.

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palveluasumisesta asiakkaan tulojen mukaisesti määräytyvän arvon. Setelin saaminen edellyttää henkilön palvelutarpeen arvioinnin.

Palvelusetelin käyttö yleistyy koko ajan. Palvelusetelin kattamat palvelut ja arvo vaihtelevat kunnittain, osassa kunnista palveluseteli kattaa sekä hoivan että ateriat ja osassa vain hoivan. Vuokraa palveluseteli ei korvaa. 

Kunnilla on usein käytössä palveluseteli myös omaishoitajan vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen asumiseen. Lisätietoa saat ikäihmisen kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista tai kunnan omilta nettisivuilta. Autamme myös mielellämme palveluseteliin liittyvissä kysymyksissä!

Vuokrakustannuksiin voi hakea Kelan asumistukea.

Kelalta voi hakea myös eläkettä saavan hoitotukea, jolla tuetaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen ryhmään avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Tuki ei ole tulosidonnainen.

Hoiva- ja hoitopalveluiden maksuista voi lisäksi tehdä kotitalousvähennyksen. Myös palvelujen maksamiseen osallistunut lähiomainen voi hyödyntää vähennyksen. Kotitalousvähennystä ei voi tehdä sellaisista palvelumaksuista, joita varten on myönnetty palveluseteli.

Tukea muihin Esperin palveluihin

Kela korvaa normaalin käytännön mukaan osan Esperin lääkäripalveluiden hinnasta. Korvaus vähennetään laskustasi, kun esität Kela-korttisi.

Toimi näin!