Esperi, mikä on palveluseteli

Mikä on palveluseteli

Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset kannattaa hyödyntää. Asumispalveluihin voi saada yhteiskunnan tukea. Sen määrään vaikuttaa tuen tarve ja tuensaajan taloudellinen asema. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville ja sen käyttö yleistyy koko ajan. Muista tuista voit lukea lisää täältä. 

Palvelusetelin avulla pyritään lisäämään valinnanvapautta yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavuttamiseksi. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia

Kaupunki, kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Tehostetun eli ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin lisäksi voi olla käytössä kevyemmän palveluasumisen ja omaishoitajan vapaan aikainen lyhytaikaisen asumisen palveluseteli. Lisätietoa saat ikäihmisen kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista tai kunnan omilta nettisivuilta.

Ikäihmisten palveluiden lisäksi palveluseteli voi olla käytössä myös kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa. 

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai  riippuvainen asiakkaan tuloista. Palvelut ja arvo vaihtelevat kunnittain, osassa kunnista palveluseteli kattaa sekä hoivan että ateriat ja osassa vain hoivan. Vuokraa palveluseteli ei korvaa, paitsi lyhytaikaisessa hoivassa, jossa palveluntuottajan hinta pitää sisällään kaikki maksut.

Miten saan palvelusetelin

Asiakkaalla on oltava sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän hakee kunnalta apua. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että asiakas on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Mikäli kunta käyttää palveluseteliä kyseisen palvelun tuottamiseen, asiakas voi ilmoittaa haluavansa palvelua varten palvelusetelin. Lue lisää palvelutarpeen arvioinnista. 

Miten valitsen palveluntuottajan

Kunta pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla internetissä tai muulla soveltuvalla tavalla. Palvelusetelin avulla voit itse tai omaisen avulla valita yksityisen palveluntuottajan. Saatuasi myönteisen päätöksen ja palvelusetelin, ole yhteydessä valitsemaasi palveluntuottajaan ja tee sopimus palvelusta. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista.

Toimi näin