Yhdessä kiinni arkeen

Kuntoutus on tavoitteellista ja yksilöllistä. Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja vertaistuki kuuluvat kuntouttavaan arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Ohjaaja motivoi ja tukee asukasta. Tavoitteena on, että asukas kuntoutuu omien voimavarojensa mukaan hoitokodin ympärivuorokautisesta hoidosta palveluasumiseen, tuettuun asumiseen ja lopulta omaan kotiin.

Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuvat niin asukkaan läheiset ja kotikunnan edustajat kuin Esperin hoitohenkilökuntakin. Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat etusijalla, kun hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan.

Asukkaat osallistuvat voimavarojensa mukaan työ- tai päivätoimintaan tai opiskelevat. Arkipäivien toiminta tukee arjen hallintaa ja tuo elämään rytmiä ja merkityksellisyyttä.

Lue lisää