Presentation av Esperi

Esperi erbjuder mångsidiga boendetjänster för äldre, mentalvårds- och missbruksklienter samt utvecklingsstörda i hela landet. I serviceutbudet ingår dessutom läkartjänster i form av läkare som besöker vårdhemmen och gör hembesök.

Äldre erbjuder vi ett trivsamt hem där man kan njuta av livet, bo tryggt och få bra vård och omsorg. Hos oss får invånaren precis så mycket hjälp som han eller hon behöver eller önskar. På hemmen kan man umgås med personer i samma ålder och delta i många olika aktiviteter, alltid på egna villkor. Hemmen serverar goda måltider som avnjuts i lugn och ro och tillreds enligt de näringsrekommendationer och smakpreferenser som gäller för äldre. Par får enligt önskan bo i samma rum, precis som hemma.

För utvecklingsstörda och handikappade erbjuder vi ett trivsamt hem och en aktiv vardag. Vi stöder utvecklingsstörda i vuxenlivet, hjälper dem att bli självständiga och uppmuntrar dem att delta i den gemensamma verksamheten, allt efter invånarens egna resurser. Vi gör utfärder tillsammans, besöker caféer och deltar i musikevenemang. Invånarna bidrar själva till att planera och påverka verksamheten. Dessutom deltar invånarna under vardagarna i dag-, arbets- eller öppen arbetsverksamhet, vilket skapar en bra rytm och ger trevlig sysselsättning i vardagen.

Esperi erbjuder mentalvårds- och missbruksklienter rehabiliterande boendeservice i en hemlik och trygg miljö. Serviceboendet lämpar sig för rehabiliteringsklienter som kommer till rätta utan anstaltsvård men som ändå behöver hjälp och stöd med boendet och vardagen. För varje invånare upprättas en personlig rehabiliteringsplan där rehabiliteringens mål fastställs. Målet är att invånaren beroende på sina egna resurser efter rehabiliteringen ska kunna välja en lättare boendeform. Invånarna deltar allt efter sina egna resurser i arbetsverksamhet som stöder vardagen och skapar rytm och mening i livet.

Läs mera om hur man kommer till oss och bo.

Boendetjänster för äldre

Boendetjänster för mentalvårds- och missbruksklienter